Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Sylabusy

Opublikowano 5 października 2020

W związku z zagrożeniem COVID-19 oraz zarządzeniem Rektora zajęcia odbywają się zdalnie.

Lektorat języka angielskiego dla grup międzywydziałowych na poziomie B2 dla studiów I stopnia

Lektorat języka angielskiego dla grup międzywydziałowych na poziomie B2 dla studiów I stopnia

Lektorat z jęz. niemieckiego , poziom A1,

Język niemiecki na poziomie A1

Lektorat z jęz. niemieckiego , poziom A2,

Język niemiecki na poziomie A2

Lektorat z jęz. niemieckiego , poziom B1,

Język niemiecki na poziomie B1

Lektorat języka francuskiego, poziom A1

Lektorat języka francuskiego poziom A1

Lektorat języka francuskiego, poziom B1/B2

Lektorat języka francuskiego poziom B1/B2

Lektorat języka włoskiego poziom A1

Lektorat języka włoskiego poziom A1

Lektorat języka rosyjskiego poziom A1

Lektorat języka rosyjskiego poziom A1

Lektorat języka rosyjskiego poziom A1/A2

Lektorat języka rosyjskiego poziom A1/A2

Lektorat języka rosyjskiego poziom A2

Lektorat języka rosyjskiego poziom A1/A2