Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Opublikowano 7 października 2020

6 października rok akademicki 2020/2021 w Akademii Sztuk Pięknych został rozpoczęty.
Wydarzenie miało formułę uroczystego posiedzenia akademickiego Senatu.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił Rektor –  prof. Błażej Ostoja Lniski, zaś list od wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego odczytała Agnieszka Hejduk-Domańską – zastępca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej. 

Uczestnicy wydarzenia obejrzeli video z życzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka dla wspólnoty akademickiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021.

Ceremonię ślubowania oraz immatrykulacji studentek i studentów I roku poprowadziła dr hab. Barbara Kowalewska, prof. Uczelni – prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia. Przedstawieni zostali także studenci i studentki 1 roku, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas rekrutacji na nowy rok akademicki. Przemówienie wygłosił także przewodniczący Prezydium Samorządu Studenckiego  - Jan Garstka.

Podczas uroczystości dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. Uczelni otrzymał nagrodę przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia organizacyjne.

Wykład inauguracyjny pt. „Czy wierzysz w duchy?” w formie video wygłosił Krzysztof Warlikowski.
W wykładzie autor wykorzystał fragment filmu „Ghost Dance” w reż. Kena McMullena (1983).