Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Ogrody Starości" Wystawa indywidualna Macieja Aleksandrowicza wraz z „badawczo-społeczną” wystawą zbiorową

Opublikowano 13 października 2020

Słowo „starość” niemal we wszystkich dzisiejszych społeczeństwach zostało symbolicznie wyalienowane z publicznej dyskusji. Powoduje to, że często potrzeby seniorów umykają planistom, architektom, artystom czy mediom. Starsze osoby spotykają się z wieloma problemami, czują się niechciane w przestrzeni publicznej, nieprzydatne dla kapitalistycznej machiny kiedy przestają wykonywać pracę zarobkową. Często schronienie daje im ogród przydomowy czy działka. Miejsca te stają się przedłużeniem własnego domu, przestrzenią wytchnienia, ale też pracy, ku której seniorzy zwracają się, gdy nie mogą już dłużej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Koniec końców ogrody i działki stają się miejscami, w których dana osoba czuje się dobrze, bo gospodaruje nimi wedle swoich zasad.

Nad zagadnieniem starzenia się społeczeństw oraz rolą i znaczeniem samego ogrodu w tym procesie zastanawia się Maciej Aleksandrowicz wraz z gośćmi zaproszonymi przez niego do „badawczo-społecznej” części wystawy.

W nawie głównej i prezbiterium Galerii EL zaprezentowana zostanie indywidualna wystawa Macieja Aleksandrowicza, składająca się z dwóch monumentalnych instalacji. Natomiast w przestrzeni krużganka i na dziedzińcu Galerii widzowie będą mogli zapoznać się z częścią „badawczo-społeczną” wystawy, złożonej z prac artystów, architektów i projektantów, którzy pochylają się nad istotnymi społecznymi problemami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa, próbując przy tym znaleźć odpowiednie rozwiązania.
Zapraszamy serdecznie!

Artyści biorący udział w części zbiorowej: Jacek Kolasiński, Izabela Myszka, Wiktor Piskorz, Katarzyna Szarek, Zespół fundacji Laboratorium Architektury 60+
Kuratorzy: Adriana Ronżewska-Kotyńska, Maciej Aleksandrowicz
Teksty o wystawach: Katarzyna Trzeciak, Stanisław Małecki

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (rok 2019).

Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu

16.10.2020, godz. 18:00 – wernisaż wystawy

17.10.2020 – 10.01.2021 – czas trwania wystawy