Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Życzenia Prezydenta Warszawy dla społeczności ASP

Opublikowano 14 października 2020

Z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021 Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski złożył na ręce Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Błażeja Ostoja Lniskiego życzenia dla społeczności uczelni:

Z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021 składam na Pana ręce dla całej społeczności Uczelni: zapału i wytrwałości w realizacji misji kształcenia, sprzyjających warunków rozwoju artystycznego oraz owocnej współpracy z otoczeniem i partnerami zagranicznymi.

Jestem przekonany, że mimo utrudnień związanych z epidemią studenci odkryją w progach Akademii satysfakcję z wysiłku twórczego i zdobywania wiedzy, a integracja wspólnoty akademickiej dokona się pomyślnie.


Stałe działania prowadzone przez miasto na rzecz współpracy z sektorem nauki pod nazwą Naukowa Warszawa są wyrazem uznania dla twórczego potencjału warszawskich uczelni i dowodem na wciąż niezaspokojone zapotrzebowanie na wymianę wiedzy i doświadczeń. 

Wyrażam nadzieję, że Warszawa nadal będzie inspirować studentów i pracowników naukowych Akademii, a zachęty oferowane przez miasto m.in. w postaci stypendiów artystycznych, stypendiów dla doktorantów czy też Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace magisterskie i doktorskie okażą się jakże potrzebnym wsparciem na początku kariery zawodowej.
                                                                                       

Z wyrazami szacunku
Rafał Trzaskowski