Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Nagroda Norwida 2020 dla prof. Stanisława Wieczorka

Opublikowano 20 października 2020

W kategorii „sztuki plastyczne” tegoroczną Nagrodę Norwida otrzymał profesor Stanisław Wieczorek.
Związany z ASP artysta – grafik tworzący ilustracje, plakaty, książki, systemy identyfikacji wizualnej; malarz, scenograf, projektant wystaw – wybitna osobowość – nagrodzony został za dwie wystawy grafiki w Galerii Sztuki na Prostej w Jabłonnie.
Serdecznie Gratulujemy!

Profesor Wieczorek ukończył Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1969). Po obronie dyplomu pozostał na uczelni – początkowo w Pracowni Projektowania Wystaw i Targów, później na Wydziale Grafiki. Od roku 1977 prowadził tam Pracownię Kompozycji Brył i Płaszczyzn, a od roku 1980 Pracownię Geometrii i Kompozycji; następnie - już jako profesor zwyczajny - Pracownię Multimedialnej Kreacji Artystycznej. Pełnił funkcję kierownika Katedry Grafiki Projektowej, prodziekana i dziekana Wydziału Grafiki warszawskie ASP.

Profesor Stanisław Wieczorek jest pomysłodawcą i współtwórcą obecnego Wydziału Sztuki Mediów, a także Instytutu Sztuki przy Wydziale Grafiki. Kierował Międzywydziałowym Instytutem Sztuki Mediów. Już w latach 80. był prekursorem włączenia elementów pracy z komputerem do kształcenia młodych artystów. Pozostaje wielkim autorytetem dla studentów i absolwentów oraz środowiska artystycznego, także ze względu na współtworzenie wielu inicjatyw, imprez, konkursów czy powołanie do życia Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików Projektantów. W latach 1969-1975 był kierownikiem artystycznym kwartalnika „Sugestie” w Wydawnictwie Artystyczno-Graficznym RSW „Prasa”, a w latach 1983-1993 dyrektorem artystycznym dwumiesięcznika „Projekt”.

Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Ministra Kultury i Sztuki oraz Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Indywidualne wystawy artysty miały miejsce m.in. w Madrycie, Rawennie, Atenach, Pradze i w kraju.

We wrześniu 2020 w Galerii PROM Kultury Saska Kępa w Warszawie odbyła się wystawa prac profesora Wieczorka pt. „Biogramy – Plakaty pisane”. To prezentacja 50 plakatów, które profesor przygotował do wystaw w galerii Oranżeria w Pałacu w Jabłonni. Seria plakatów składa się na przekrój osobowości związanych z ASP w Warszawie, które profesor portretowała przez lata.

Stała ekspozycja prac profesora Stanisława Wieczorka znajduje się w Galerii Sztuki na Prostej. „Prezentowane prace w Galerii Sztuki na Prostej zaskakują czystością i precyzją w operowaniu formą – mówi kurator wystawy Robert Żbikowski – (…) zwarte, pozbawione optycznej przypadkowości obrazy-koła zmuszają do zastanowienia. Profesor Stanisław Wieczorek pomaga nam odkrywać sedno zjawisk, jednocześnie nie narzuca swojego punktu widzenia. Obrazy rozjaśniają, a nie zasłaniają istotę rzeczy” (toiowo.eu).

Więcej informacji o profesorze Stanisławie Wieczorku i jego twórczości: https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-wieczorek

 

Profesor Stanisław Wieczorek. fot.: Piotr Welk


Zdjęcie z wystawy i plakaty prezentujemy dzięki uprzejmości Galerii Sztuki na Prostej.