Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Premiera wspólnej serii wydawniczej MSN i ASP

Opublikowano 9 listopada 2020

Warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Akademia Sztuk Pięknych zapraszają na spotkanie poświęcone książce Jakuba Banasiaka „Proteuszowe czasy. Rozpad państwowego systemu sztuki 1982–1993”. Publikacja inicjuje wspólną serię wydawniczą MSN i ASP zatytułowaną „Nowe Historie Sztuki”.

Prezentacja publikacji: środa 25 listopada, godz. 18:00, online.

Prowadzenie: Jakub Majmurek

Goście: dr Jakub Banasiak, dr Piotr Rypson, dr Magda Szcześniak

Debata będzie transmitowana na profilu Muzeum na Facebooku: https://fb.watch/260ASbS_-u/

Książka Jakuba Banasiaka opowiada o przeobrażeniach państwowego systemu sztuki w schyłkowym okresie PRL-u i na początku transformacji ustrojowej. Autor wychodzi poza utarte, koncentrujące się na oporze twórców wobec komunistycznego reżimu narracje na temat kultury artystycznej i rysuje szerszy, bardziej zróżnicowany obraz lat 80. XX wieku. Przedstawia nie tylko polityczny, ale także społeczny, instytucjonalny oraz ekonomiczny kontekst ówczesnego życia artystycznego i dotykających go przemian systemowych. Korzystając z szerokiej kwerendy archiwalnej, Jakub Banasiak pokazuje także relacje między polityką kulturalną państwa, instytucjami sztuki, krytyką artystyczną, rynkiem sztuki, sceną młodzieżową i podziemiem artystycznym. Przygląda się funkcjonowaniu państwowego systemu sztuki w „proteuszowych czasach” – okresie stopniowego wychodzenia kraju z komunizmu – i redefiniuje stosowane dotychczas cezury czasowe. Szczególną uwagę zaś zwraca na znaczenie liberalizacji systemu po 1986 roku oraz procesualny charakter transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90.

Książka rozpoczyna wspólną serię wydawniczą Muzeum i Akademii, serię, której celem jest wprowadzanie nowych perspektyw badawczych do historii sztuki polskiej XX i XXI wieku. Kolejna publikacja „Nowych Historii Sztuki” – „Art in a Disrupted World: Poland 1939–1949” Agaty Pietrasik – ukaże się wiosną 2021 roku.

W spotkaniu prezentującym „Proteuszowe czasy” wezmą udział: autor książki i wykładowca Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP dr Jakub Banasiak, historyk i krytyk sztuki dr Piotr Rypson oraz kulturoznawczyni dr Magda Szcześniak. Rozmowę poprowadzi Jakub Majmurek.