Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Życie obrazów – panel dyskusyjny towarzyszący wystawie

Opublikowano 20 listopada 2020

Fundacja Stefana Gierowskiego zaprasza na panel dyskusyjny towarzyszący wystawie „Życie obrazów”. Celem dyskusji będzie zwrócenie uwagi na fakt utraty istotnych dla kultury dzieł i zastanowienie się nad możliwościami polepszenia ich sytuacji.

Relacja na żywo z debaty odbędzie się 20 listopada o godz. 18:00 (piątek) online.
Link do relacji: https://us04web.zoom.us/j/72523327377?pwd=N3h4dkFvd2xzM1c3VytuUFFhSWNIUT09

W debacie wezmą udział:
prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk – historyk sztuki, dziekan oraz projektodawca Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie

dr Marika Kuźmicz – historyczka sztuki, prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP oraz założycielka Fundacji Arton

dr Justyna Balisz-Schmelz – historyczka i krytyczka sztuki, wykładowca kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskiego

Piotr Policht – krytyk sztuki, kurator oraz redaktor Magazynu Szum oraz Culture.pl

Moderatorka panelu: Michalina Sablik – historyczka sztuki, kuratorka, krytyczka, współzałożycielka duetu Dzidy

Debata będzie okazją do przyjrzenia się mnogości czynników, które wpływają na losy obrazów po śmierci artysty lub artystki. Podczas dyskusji będziemy rozmawiać o tym z jakimi problemami zmagają się spadkobiercy zajmujący się spuścizną po danym artyście / artystce i jak można rozwiązać te problemy. Kluczowym aspektem debaty będzie to w jaki sposób poprawić tę sytuację. Jakich ram instytucjonalnych potrzebujemy? Czego możemy i powinniśmy oczekiwać od instytucji? Jak powinny wyglądać nowe instytucje, które pomogłyby spadkobiercom w dbaniu o dorobek artystyczny, a równocześnie zachowywałyby wspólne dziedzictwo kulturalne społeczeństwa?

koordynacja: Aleksander Grzybek
prezes zarządu Fundacji Stefana Gierowskiego: Łukasz Dybalski

Projekt Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Wydarzenie na facebooku:

https://www.facebook.com/events/1090951088001218