Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Logo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dotacja na zadanie pn. „Dostosowanie budynków Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla osób niepełnosprawnych”

Opublikowano 21 listopada 2020

W dniu 03.11.2020 r. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie podpisała umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

Przyznana dotacja w wysokości 1 000 000 zł.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest w posiadaniu 2 obiektów zabytkowych będących w rejestrze Konserwatora Zabytków położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Budynki nie spełniają wymogów dostępności architektonicznej dla niepełnosprawnych.

Uczelnia pragnie przystosować obiekty dla studentów, kadry dydaktycznej oraz osób chcących uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych akademii.

Z uwagi na duże bariery architektoniczne powyższych obiektów, począwszy od głównego wejścia do budynków (brak pochylni, odpowiedniej szerokości drzwi wejściowych, brak niezbędnego wyposażenia, niemożliwość dostępu na 1. i kolejne piętra, niezbędnym jest wyposażenie każdego (ww.) budynku w dźwig osobowy, jak również modernizacja ich mająca na celu dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. Działania budowlane są poprzedzone przygotowaniem dokumentacji projektowej.