Dotacja na zadanie pn. „Dostosowanie budynków Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla osób niepełnosprawnych”

W dniu 03.11.2020 r. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie podpisała umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa. Przyznana dotacja w wysokości 1 000 000 zł. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest w posiadaniu 2 obiektów zabytkowych będących w rejestrze Konserwatora Zabytków położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście. Budynki nie spełniają wymogów dostępności architektonicznej dla niepełnosprawnych. … Czytaj dalej Dotacja na zadanie pn. „Dostosowanie budynków Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla osób niepełnosprawnych”