Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Dotacja na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji w pomieszczeniach Pałacu Czapskich”

Opublikowano 30 listopada 2020

W dniu 18.11.2020 r. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie podpisała umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

Przyznana dotacja w wysokości 1 000 000 zł.

Celem dotacji jest modernizacja pomieszczeń w Pałacu Czapskich ASP w Warszawie.

Z uwagi na uwarunkowania formalne oraz ograniczone środki finansowe w ramach projektu p.n. „Przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej” zostały wykonane w pierwszej kolejności roboty służące prowadzeniu działalności kulturalnej i edukacji artystycznej.

Jednak, aby Pałac Czapskich (po przebudowie) mógł w sposób należyty pełnić wszystkie zakładane funkcje - oprócz działalności kulturalnej, budynek na co dzień stanowi siedzibę władz uczelni i miejsce pracy kilkudziesięciu pracowników administracji, a także prezentacji prac i odczytów dla wykładowców i studentów w salach wystawienniczych, niezbędne jest wykonanie dodatkowego zakresu prac modernizacyjnych polegającego na zapewnieniu funkcji użytkowych towarzyszących realizowanej działalności kulturalnej w przyszłości, takich jak: portiernia, recepcje, szatnie, gabloty, trwałe wygrodzenia oraz inne zabudowy stałe wraz z towarzyszącymi robotami budowlano-montażowymi i instalacjami elektrycznymi.