Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

DLACZEGO LASER –  MIK współpraca amerykańsko - polska w Katedrze Notre Dame w Paryżu

Opublikowano 1 grudnia 2020

G.C. laser Systems Inc. – firma która projektuje i buduje opatentowane systemy laserowe dopuszczone również do prób w konserwacji i restauracji Katedry Notre Dame w Paryżu – zaprosiła do partnerskiej współpracy Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (MIK).

Firma G.C. Laser Systems Inc. przeprowadziła badania i testy działania tych urządzeń. Celem było ustalenie optymalnej metody usuwania nawarstwień powstałych na murach w wyniku pożaru dachu.

Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (MIK) dysponuje największym doświadczeniem jako prekursor w stosowaniu technik laserowych w  konserwacji zabytków w Polsce. Od 1997 r. wdraża do konserwacji kolejne systemy laserowe we współpracy  badawczej oraz  realizacji  prac konserwatorskich z udziałem pracowników Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Wykonane, udane próby in situ zrealizowali: 

- Bartosz Dajnowski (G.C. Laser Systems)

- dr Roman Ostrowski – fizyk Wojskowa Akademia Techniczna, delegowany do współpracy z MIK

- Radosław Tusznio – konserwator MIK i Pogotowie Konserwatorskie.

Próby czyszczenia na różnych elewacjach i powierzchniach przeprowadzono w listopadzie 2020 r. w Katedrze Notre Dame w Paryżu.

Amerykańsko - polska  grupa G.C. laser Systems i Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie i Krakowie jest gotowa do dalszej owocnej współpracy.