Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Najlepszy dyplom z kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

Opublikowano 10 grudnia 2020

7 grudnia 2020 został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs na Najlepszy dyplom z kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki na uczelniach: ASP Kraków, UMK Toruń, ASP Warszawa  i ASP Wrocław (2018/2019, 2019 / 2020).

Konkurs adresowany jest do absolwentów kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki ze wszystkich uczelni w Polsce kształcących na tym kierunku, w ramach jednolitych studiów magisterskich, tj. na: Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Krakowie, Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie oraz na Wydziale Ceramiki i Szkła w ASP we Wrocławiu.
Wśród osób zakwalifikowanych do konkursu znaleźli się: Magdalena Skarżyńska, Zdzisław Dębski, Karolina Wójcik i Monika Dzik z warszawskiej ASP.

A oto wyniki konkursu:

1 MIEJSCE: mgr Zuzanna Jarmulska, Wydział Sztuk Pięknych, UMK Toruń za dyplom:
"Praca konserwatorsko-artystyczna: XVII-wieczny Krucyfiks z ołtarza epitafijnego Jana Zawadzkiego z kościoła św. Wawrzyńca w Ryńsku".

Promotorzy: dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK, mgr Katarzyna Polak.

"Praca teoretyczno-badawcza: Zastosowanie kompozycji klejąco-uzupełniających w konserwacji zabytków wykonanych z bursztynu". Promotor: dr Alina Tomaszewska-Szewczyk.
(Nagroda Główna ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 000 zł oraz statuetka autorstwa prof. Małgorzaty Dajewskiej):

 

2 MIEJSCE: mgr Nadia Wywiórska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, ASP Kraków
za dyplom: "Rozwarstwianie dwóch ikon malowanych na jednym podobraziu drewnianym: Chrystus Pantokrator (XVI/XVII w.) i Ostatnia Wieczerza (1. poł. XIX w.), pochodzących z dawnej cerkwi pw. św. Dymitra Męczennika w Czarnej. Próba charakterystyki warsztatu artystycznego pierwotnego malowidła". Promotor dr hab. Małgorzata Nowalińska.
(Nagroda ufundowana przez JM Rektora ASP we Wrocławiu w wysokości 2000 zł)

 

3 MIEJSCE: mgr Magdalena Skarżyńska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, ASP Warszawa za dyplom: (Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich) "Konserwacja i restauracja płytek ceramicznych (XVIII w.) z kościoła św. Anny w Warszawie". Promotorzy: prof. dr hab. Jacek Martusewicz, prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski.

(Praca teoretyczna) "Źródła ikonograficzne i historia pieca kaflowego z dawnej kanonii parafii pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście".
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski.

(Aneks) "Konserwacja trzech drewnianych, polichromowanych, masek hełmowych typu tatanua pochodzących z Oceanii, Nowej Irlandii, XIX/XX w.".
Promotor: dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP.
(Nagroda ufundowana przez JM Rektora ASP we Wrocławiu w wysokości 1000 zł).

 

Wyróżnienia (Wydawnictwa ASP we Wrocławiu):

mgr Aleksandra Jagiełka (ASP Kraków) za dyplom:
Tom I: "Aranżacje konserwatorskie zabytkowych rzeźb drewnianych w kontekście ekspozycji muzealnej, na przykładzie konserwacji XVI-wiecznej rzeźby drewnianej polichromowanej tzw. Złotej Katarzyny z Katternecke, przypisywanej warsztatowi Jacoba Beinharta". Promotor mgr Barbara Budziaszek.

Aneksy:

Tom II: Przekroje poprzeczne na zdjęciach makro. Analiza nawarstwień, wyniki analizy SEM-EDX, fotografie luminescencji wzbudzonej światłem UV, fotografie w promieniowaniu rentgenowskim,

Tom III: Dokumentacja fotograficzna

mgr Izabela Klawińska (UMK Toruń) za dyplom:
Część konserwatorsko-artystyczna pracy dyplomowej magisterskiej "Tablica relikwiarzowa A 427 z opactwa ss. Benedyktynek Lwowskich w Krzeszowie z XVIII w. Promotor: prof. Elżbieta Jabłońska.

Część teoretyczno-badawcza pracy dyplomowej magisterskiej "XVIII-wieczne ostensoria z dekoracją
w technikach Klosterarbeiten. Historia, budowa, badania konserwatorskie".
Promotor: prof. Elżbieta Jabłońska.

Aneks 1: "Kopia miniatury inicjału D z Godzinek o Najświętszej Dziewicy, Laudus, Soissons, z ok.1400 r. Muzeum Sztuki w Cleveland, Francja". Promotor: dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK,

Aneks 2: "Kopia grafiki Józefa Pankiewicza "Domy na skałach widok wybrzeża w Concarneau, 1908 r.", akwaforta na papierze". Promotorzy: prof. Bogumiła Pręgowska, mgr Oksana Budna-Kaczor.

 

mgr Monika Dzik (ASP Warszawa) za dyplom:
"Zagadnienia związane z ochroną konserwatorską zabytkowego zwoju Tory z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie".
Promotor: dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP.

"Uelastycznienie pergaminu jako problem konserwatorski". Praca magisterska teoretyczna. Promotor: dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP.

 

mgr Agata Środa (Wydział Ceramiki i Szkła, ASP Wrocław) za dyplom:

Część A1 "Konserwacja i restauracja dwóch kwater witraża o numerach a11, a12 projektu Adalberta Rednera z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku, ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu, o numerze inwentarzowym MAt IIIa- nr depozytu 503". Promotor: dr hab. Marcin Czeski.

Część A2 "Kopia dwóch kwater witraża o nr a11, a12 projektu Adalberta Rednera z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu o nr. inwentarzowym MAt IIIa- nr depozytu 503". Promotor: dr hab. Marcin Czeski.

Część A3 (Aneks) "Kopia szklanicy św. Jadwigi znajdującej się w British Museum". Promotorzy: prof. Kazimierz Pawlak, mistrz grawer Maciej Zaborski.

Część B "Inspiracje śląskim malarstwem gotyckim w przedstawieniu Grupy Ukrzyżowania ze św. Janem, w witrażu Adalberta Rednera z kościoła Św. Mikołaja w Gdańsku, ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu. Promotor: dr Ewa Łukaszewicz Jędrzejewska.

 Skład dziewięcioosobowej Komisji Konkursowej: prof. Wojciech Pukosz, JM Rektor ASP we Wrocławiu; prof. Jacek Martusewicz, Prorektor ds. naukowych, ASP Warszawa; dr hab. Monika Jadzińska, prof. uczelni, Dziekan Wydziału KiRDzSz, ASP Warszawa; dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych, UMK Toruń; dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. uczelni, Dziekan Wydziału KiRDzSz, ASP Kraków; dr Marzena Krzemińska-Baluch, Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła, ASP Wrocław; dr Katarzyna Stępień, Prodziekan Wydziału KiRDzSz, ASP Kraków; dr hab. Sławomir Kamiński, prof. uczelni, Wydział Sztuk Pięknych, UMK Toruń; dr hab. Michał Matuszczyk, prof. uczelni, Wydział Ceramiki i Szkła, ASP Wrocław, Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Głównym celem konkursu jest ocena działalności artystyczno-naukowej absolwentów, interdyscyplinarności kierunku i jej szczególnej specyfiki i zakresu działań. Dodatkowo wszyscy zakwalifikowani do konkursu będą mogli zaprezentować się na wystawie w 2021 roku, której towarzyszyć będzie przygotowany na tę okazję katalog. Konkurs i wystawa będą odbywać się cyklicznie co dwa lata na kolejnych, partycypujących w organizacji konkursu uczelniach, na których kształci się studentów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki – wyjaśnia dr hab. Michał Matuszczyk, prof. ASP we Wrocławiu, Komisarz główny konkursu i wystawy.

Organizatorem pierwszego konkursu na najlepszy dyplom z konserwacji i restauracji dzieł sztuki jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - Wydział Ceramiki i Szkła przy współudziale w/w Uczelni. 

Patronem konkursu i wystawy jest JM Rektor ASP we Wrocławiu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Prezydent Miasta Wrocławia oraz Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Wszystkim Laureatom oraz ich Promotorom serdecznie gratulujemy!