Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Rusza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Opublikowano 10 grudnia 2020

Szkoła Doktorska ASP w Warszawie została stworzona zgodnie z misją Uczelni, która kształci i wychowuje studentów i doktorantów w duchu humanizmu i tolerancji, zgodnie z zasadami wolności sztuki i nauki, przygotowując  ich do samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury, nauki i sztuki. 

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej przygotowuje doktorantów do pracy o charakterze badawczym, artystycznym i dydaktycznym. Umożliwia także doktorantom poszerzenie wiedzy o problematykę spoza obszaru dyscypliny, w ramach której prowadzą swoje badania oraz rozwój w zakresie różnorodnych subdyscyplin artystycznych. Kształcenie to stanowi ważny element  rozwoju Uczelni w kontekście podnoszenia kompetencji pracowników akademickich.

Interdyscyplinarny program kształcenia zakłada osiągnięcie  wiedzy na zaawansowanym poziomie w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki,  odpowiadającej obszarowi prowadzonych badań oraz rozwój samodzielności i kreatywności doktorantek i doktorantów, związanych z upublicznieniem ich twórczości artystycznej i werbalizowaniem stanowisk teoretycznych.

Do Szkoły Doktorskiej mogą zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu oraz indywidualnego planu badawczego, trwa maksymalnie 8 semestrów, a kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Właśnie ruszyła rekrutacja!

Więcej informacji: https://studia.asp.waw.pl/szkola-doktorska-asp-w-warszawie/