Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

ONLINE 2020: wystawa prac studentek i studentów ASP w Warszawie

Opublikowano 18 grudnia 2020

ONLINE 2020 – wystawa w formie strony internetowej prezentuje ponad tysiąc wybranych, powstałych w roku akademickim 2019/2020 prac autorstwa przeszło trzystu studentek i studentów. Zapraszamy na www.online2020.asp.waw.pl.

Wystawa prezentuje nie tylko działania artystyczne studentek i studentów, lecz także systemową wizję programu dydaktycznego, realizowanego przez kadrę profesorską poszczególnych pracowni wszystkich dziewięciu jej Wydziałów: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Sztuki Mediów, Scenografii oraz Zarządzania Kulturą Wizualną. Wystawa stanowi próbę oddania specyfiki kształcenia w Akademii, a rolę jej kuratorów pełni grono dydaktyków i dziekanów Uczelni.

Celem wystawy jest też przybliżenie widzom zagadnień jakimi studentki i studenci zajmują się na poszczególnych latach studiów. Zagadnień, które mają niebagatelny wpływ na indywidualny rozwój niepowtarzalnej wrażliwości artystycznej każdego z młodych twórców.

Powszechne „Online”, występujące zwykle w funkcji dopisku dookreślającego „sieciowy” charakter działań  –  w ostatnim czasie nabrało nowej mocy, a ponieważ ma aktualne konotacje i klarownie określa charakter tej ekspozycji uczyniliśmy je tytułem tego projektu.

„Rok akademicki 2019/2020 – a zwłaszcza jego druga połowa – był dla nas wszystkich dużym wyzwaniem. Nauczanie zdalne (…) stanowiło dla nas prawdziwą próbę, ale również dało nam nowe możliwości, które chcieliśmy przekuć w sukces (…). Na stronie ONLINE 2020 przedstawiamy ponad tysiąc obrazów, grafik, rzeźb, instalacji, filmów wideo, obiektów konserwatorskich i innych prac studenckich powstałych głównie w roku akademickim 2019/2020. Roku wymagającego od studentek i studentów oraz kadry dydaktycznej szczególnej samodyscypliny, determinacji i chęci tworzenia (…). Przyjrzyjmy się wspólnie, co ten wyjątkowy czas zmienił w młodej sztuce – czego nas nauczył i o co wzbogacił” – tymi słowami prof. Błażej Ostoja Lniski, Rektor ASP w Warszawie zaprasza na www.online2020.asp.waw.pl.