Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Dotacja w ramach realizowanego zadania pn. „Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich ASP na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”. 

Opublikowano 29 grudnia 2020
W dniu 28.12.2020 r., Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie podpisała umowę na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 
Dotacja  na wydatki bieżące i majątkowe – w wysokości 1 957 832 zł,  z przeznaczeniem na podatek VAT (wydatek niekwalifikowalny) w ramach realizowanego zadania pn. „Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich ASP na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”