Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Monografia: “Jan Dobkowski”

Opublikowano 15 lutego 2021

Fundacja Arton wydała monografię poświęconą Janowi Dobkowskiemu – artyście, malarzowi, performerowi, autorowi prac przestrzennych; absolwentowi Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wśród autorów i autorek tekstów znaleźli się: prof. Maria Poprzęcka, dr Jakub Dąbrowski, Matthew Post, dr Marika Kuźmicz. Autorką wywiadu z Janem Dobkowskim jest Marianna Dobkowska.

Jan Dobkowski (ur. 1942) jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Sukces na wystawie w Galerii Współczesnej “Secesja-Secesja?” (Warszawa, 1968) zapewnił mu udział w ekspozycji sztuki polskiej w Paryżu – “Polskie malarstwo współczesne. Źródła i poszukiwania”. Niedługo potem nowojorskie Muzeum Guggenheima zakupiło obraz “Podwójna dziewczyna” (1968). Był to pierwszy czerwono-zielony obraz Dobkowskiego. Później artysta kontynuował cykl podobnych prac, na których od zielonego tła odcinały się czerwone sylwety postaci i który stał się punktem wyjścia do kolejnych realizacji, w tym prac przestrzennych.

Dobkowski razem z Jerzym Jurrym Zielińskim współtworzyli duetu Neo-neo-neo. Artyście wystawiali wspólnie w latach 1967 – 1970. Dobkowski uczestniczył w ważnych dla polskiej sztuki wydarzeniach, takich jak Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 czy Plenery w Osiekach. Od lat 60. do obecnej chwili zrealizował kilkadziesiąt cykli malarskich i rysunkowych. Był uczestnikiem kilkuset wystaw w Polsce  i zagranicą, stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (1972). Otrzymał Nagrodę im. C. K. Norwida (1978) i Nagrodę im. Jana Cybisa za całokształt twórczości (1994). Od 3 czerwca 1998 jest honorowym obywatelem Miasta Łomży. W 2012 został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.


Film promujący książkę


Monografia “Jan Dobkowski” zawiera autobiogram artysty, pełną listę wystaw, bibliografię dotyczącą jego twórczości Artysty i bardzo dużo ilustracji.

Redakcja: dr Marika Kuźmicz

Współpraca: Marianna Dobkowska

Teksty: dr Jakub Dąbrowski, Jan Dobkowski, dr Marika Kuźmicz, Post Brothers, prof. Maria Poprzęcka oraz rozmowa z Janem Dobkowskim Marianny Dobkowskiej

Projekt i skład: Krzysztof Bielecki

Wydawca: Fundacja Arton


Dofinansowano przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. 

Prezentowana grafika: Fundacja Arton