Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Inauguracja Szkoły Doktorskiej_fot. Paulina Brzezinska

Inauguracja Szkoły Doktorskiej ASP w Warszawie

Opublikowano 17 lutego 2021

15 lutego 2021 przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37/39 odbyła się hybrydowa inauguracja Szkoły Doktorskiej ASP w Warszawie. Przyszłych doktorantów i doktorantki przywitali: Prorektor ds. naukowych prof. Jacek Martusewicz, Dyrektor Szkoły Doktorskiej – dr hab. Anna Dorota Potocka, prof. Uczelni, dr hab. Wojciech Włodarczyk, prof. Uczelni oraz Marta Lachowska, Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Szkoła i akademia

 

Dr hab. Wojciech Włodarczyk, prof. Uczelni w wykładzie inaugurującym pt. „Szkoła i akademia” rozważał „(…) czym jest dziś szkoła artystyczna w obszarze współczesnego życia artystycznego?”. Najpierw należałoby chyba zadać pytanie: gdzie dziś szukać źródła siły napędowej Akademii i szerzej – szkolnictwa artystycznego? Czy jest nią "życie artystyczne"?”

Pełna treść przemówienia powitalnego, dr hab. Wojciecha Włodarczyka, prof. Uczelni

 

Wolność sztuki i nauki

 

Szkoła Doktorska ASP w Warszawie rozpoczęła swoją działalność zgodnie z misją Uczelni by kształcić doktorantów i doktorantki w duchu humanizmu i tolerancji, w oparciu o zasady wolności sztuki i nauki, przygotowując ich do samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej przygotowuje do pracy o charakterze badawczym, artystycznym i dydaktycznym. Umożliwia także poszerzenie wiedzy o problematykę spoza obszaru dyscypliny, w ramach której doktoranci i doktorantki prowadzą swoje badania oraz rozwój w zakresie różnorodnych subdyscyplin artystycznych. Kształcenie to stanowi ważny element rozwoju Uczelni w kontekście podnoszenia kompetencji pracowników akademickich.

Interdyscyplinarny program kształcenia zakłada osiągnięcie wiedzy na zaawansowanym poziomie w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki,  odpowiadającej obszarowi prowadzonych badań oraz rozwój samodzielności i kreatywności doktorantek i doktorantów, związanych z upublicznieniem ich twórczości artystycznej i werbalizowaniem stanowisk teoretycznych.

"(…) Do Szkoły Doktorskiej mogą aplikować osoby o uznanym dorobku, posiadające wykształcenie wyższe, jednakże w wyniku procesu rekrutacji powinni zostać przyjęci jedynie najlepsi z najlepszych. Jestem przekonana, że tak właśnie się stało” – tymi słowami przywitała doktorantów i doktorantki Dyrektor Szkoły Doktorskiej – dr hab. Anna Dorota Potocka, prof. Uczelni.

Pełna treść przemówienia powitalnego Dyrektor Szkoły Doktorskiej – dr hab. Anny Doroty Potockiej, prof. Uczelni.

"Życzę Państwu, abyście odnaleźli w tych murach tą stale pogłębianą tradycję „wiedzy tajemnej”: jak pracować, nie tylko w tym powierzchownym znaczeniu zręczności wykonania, ale w sensie głębokiego „oddechu” malarskiego (jak mawiał Czapski), związku między wizją a realizacją tej wizji” – powiedziała na powitanie Marta Lachowska, Przewodnicząca Samorządu Doktorantów ASP w Warszawie.

Pełna treść przemówienia powitalnego Marty Lachowskiej, Przewodniczącej Samorządu Doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej ASP w Warszawie


Zdjęcie tytułowe: Inauguracja Szkoły Doktorskiej. fot. Paulina Brzezińska