Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Konkurs o nagrodę Inicjatywy ENTRY rozstrzygnięty!

Opublikowano 19 lutego 2021

26 lutego 2021 rozstrzygnięty został konkurs o Nagrodę Inicjatywy ENTRY przeznaczony dla dyplomantów i dyplomantek studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z danego roku akademickiego. Laureatkom serdecznie gratulujemy!

I NAGRODA 

w wysokości 15 000 zł i wystawy w Galerii Promocyjnej

dla Kai Wielowiejskiej

II NAGRODA 

w wysokości 10 000 zł i wystawy w Galerii Promocyjnej

dla Anny Rutkowskiej

II NAGRODA 

w wysokości 10 000 zł i wystawy w Galerii Promocyjnej

dla Bożeny Wydrowskiej

Celem Konkursu jest umożliwienie rozwoju samodzielnej działalności artystycznej w okresie jednego roku od uzyskania dyplomu ukończenia studiów w ASP.W ramach działania Inicjatywy, co roku dyplomanci i dyplomantki ASP w Warszawie mogą ubiegać się o otrzymanie nagrody w postaci stypendium pieniężnego. Efekty artystyczne każdej nagrody podsumowywane są wystawą zorganizowaną w Galerii Promocyjnej.

W tym roku dotarło do nas aż 40 bardzo interesujących zgłoszeń studentów ze wszystkich Wydziałów Akademii. Komisja Konkursowa w wyniku długich rozmów i wieloetapowego głosowania zdecydowała się przyznać aż trzy nagrody: nagroda za I miejsce oraz dwie nagrody za II miejsce. Laureatkom tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Inicjatywy ENTRY gratulujemy! – mówią organizatorzy

Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Inicjatywa Entry, Galeria Promocyjna

Opracowanie graficzne: Michalina Szydełko.