Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Informacje na temat zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19

Opublikowano 22 lutego 2021

Szanowni Państwo,

w dniu 19 lutego br. (piątek) zakończyło się w systemie POL-on przyjmowanie zgłoszeń na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach, spełniających kryteria rejestracji.
 
Do tego czasu na naszej uczelni do szczepień zgłosiło się 330 osób, co stanowi ponad 80% uprawnionych.
 
Wszystkie te osoby w systemie POL-on mają status "Wysłane do NFZ".
 
Powyższe oznacza, że kolejnym krokiem zgodnie z pkt 8 i 9 "Procedury zgłaszania nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na szczepienia przeciwko COVID-19 za pośrednictwem systemu POL-on", jest oczekiwanie przez zainteresowanych pracowników na kontakt ze strony wskazanych punktów szczepień na podany numer telefonu kontaktowego w celu ustalenia terminu szczepień.
 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o sprawdzanie na bieżąco połączeń telefonicznych oraz wiadomości SMS. Prosimy także o śledzenie na bieżąco poczty służbowej. Placówki wykonujące szczepienia przeciw COVID-19 mogą bardzo szybko wyznaczyć osobom zgłoszonym przez ASP w Warszawie termin szczepień (w tym także w soboty i niedziele). ASP w Warszawie nie ma wpływu na układanie harmonogramu szczepień.
 
Na szczepienie należy zgłosić się z dowodem osobistym oraz wypełnionym w dniu szczepienia kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego, którego wzór przesyłam w załączeniu.
 
Jednocześnie korzystając z okazji w imieniu JM Rektora prof. Błażeja Ostoja Lniskiego oraz własnym chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom naszej uczelni zaangażowanym w proces rejestracji uprawnionych pracowników ASP w Warszawie na szczepienia. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich pracowników dziekanatów, sekretariatów oraz Działu Kadr i Płac, na czele z  Kierownik Anną Turek, koordynatorem szczepień na ASP w Warszawie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z wyznaczonym przez Rektora koordynatorem szczepień na ASP w Warszawie, którym jest Anna Turek - Kierownik Działu Kadr i Płac, tel.: (22) 32 00 226, e-mail: kadry@asp.waw.pl