Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Egzamin z języka angielskiego dla III roku

Opublikowano 26 lutego 2021
Egzamin w formie pisemnej z języka angielskiego (poziom B2) dla studentów III roku, którzy uczęszczają na inny język niż angielski odbędzie się 10.05, godz.19.00 (forma zdalna egzaminu).
 
Osoby, które zaliczą wymagane minimum egzaminu pisemnego zostaną dopuszczone do etapu ustnego.
 
W załączeniu znajdują się pliki z obowiązującymi wymaganiami.