Egzamin z języka angielskiego dla III roku

Egzamin w formie pisemnej z języka angielskiego (poziom B2) dla studentów III roku, którzy uczęszczają na inny język niż angielski odbędzie się 10.05, godz.19.00 (forma zdalna egzaminu).   Osoby, które zaliczą wymagane minimum egzaminu pisemnego zostaną dopuszczone do etapu ustnego.   W załączeniu znajdują się pliki z obowiązującymi wymaganiami.   Pisemny B2 zakres gram. (plik DOC) EGZAMIN USTNY – pytania (plik RTF)