Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Kadr z filmu „Ogień nie do ugaszenia” („Nicht löschbares Feuer”), Harun Farocki, 1969, fot. materiały prasowe

Akademia filmu awangardowego II (online)

Opublikowano 1 marca 2021

4 marca 2021 startuje Akademia filmu awangardowego II online. Studentów i studentki Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapisów na zajęcia! W programie II części znalazło się 60 filmów awangardowych oraz wykłady specjalistów i ekspertek kina awangardowego. W semestrze letnim 2020/2021 wykłady będą odbywały się online na platformie Zoom w czwartki w godzinach 17.00 - 20.00. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest partnerem projektu.

Budowanie kompetencji odbioru sztuki współczesnej

Zajęcia obejmują projekcje filmów legendarnych twórców m.in.: Abigail Child, Guya Deborda, Haruna Farockiego, Hollisa Framptona, Su Friedrich, Dereka Jarmana, Katarzyny Kozyry, Natalii LL, Chrisa Markera, Jolanty Marcolli, Ewy Partum, Yvonne Rainer, Billa Violi. Mają na celu zwiększenie świadomości wpływu tradycji awangardy filmowej na formy wyrazu obecne we współczesnym filmie, w tym szczególnie w filmie dokumentalnym, budowanie kompetencji odbioru sztuki współczesnej.

Zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 poprowadzą: prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński, dr hab. Iwona Kurz, prof. IKP UW, dr Marika Kuźmicz, Jakub Majmurek, Michał Matuszewski, Łukasz Mojsak, dr hab. Paweł Mościcki, prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, dr hab. Łukasz Ronduda, prof. WZKW ASP, dr Matylda Szewczyk.


Informacje praktyczne:

W semestrze letnim 2020/2021 wykłady będą odbywały się online na platformie Zoom w czwartki w godzinach 17.00-20.00.

Uczestnicy i uczestniczki zajęć otrzymają dostęp do filmów prezentowanych w ramach przedmiotu na platformie Vod.Mdag.pl i na Vimeo.com (z wyłączeniem prac, ujętych
w programie, dostępnych w internecie w wolnym dostępie).

Koszt karnetu na semestr zajęć to 100 zł.
Można ubiegać się o bezpłatny karnet.
Pula nieodpłatnych karnetów zostanie rozdysponowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Szczegóły dotyczące ubiegania się o bezpłatny karnet z powodu trudnej sytuacji materialnej zostaną podane na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 marca.

Osoby spoza uczelni mogą zapisać się na zajęcia, wysyłając zgłoszenie na adres: akademiafilmuawangardowego@gmail.com

Zajęciom Akademii filmu awangardowego towarzyszy książka pt. „Historie filmu awangardowego”, która trafiła do księgarń w grudniu 2020 roku.
Publikacja jest współfinansowana przez m.st. Warszawa.
Partnerem publikacji jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Więcej o książce.
Od lutego książka jest dostępna także w formacie e-book.

Organizatorami Akademii filmu awangardowego są: Fundacja Okonakino i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawę, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Partnerami projektu są: Akademia Dokumentalna, Against Gravity, Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Goethe-Institut.

Kuratorzy: Łukasz Ronduda, Gabriela Sitek
Współpraca: Katarzyna Karwańska
Obieg i przygotowanie kopii: Michał Rogalski
Identyfikacja wizualna: Marta Lissowska


Zdjęcie główne: Kadr z filmu „Ogień nie do ugaszenia” („Nicht löschbares Feuer”), Harun Farocki, 1969, fot. materiały prasowe