Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Pałac Czapskich - dziedziniec ASP w Warszawie

OŚWIADCZENIE REKTORA

Opublikowano 25 marca 2021

Szanowni Państwo,

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest największą artystyczną Uczelnią wyższą w Polsce. Od ponad stu lat kształcimy artystów na różnorodnych kierunkach. Poczet wybitnych absolwentek i absolwentów naszej Uczelni jest wyjątkowo długi. Zapełniają go nazwiska wielu znakomitych artystek i artystów, którzy zapisali się w dziejach sztuki polskiej i światowej. Od pokoleń studentki i studenci naszej Akademii współtworzą życie artystyczne oraz dziedzictwo kulturowe naszego kraju. Uczymy młodych ludzi, którzy pragną być artystkami i artystami, mając świadomość jak trudną i odpowiedzialną rolę przyjęliśmy na siebie.  

Jako Rektor Akademii Sztuk Pięknych staram się przyglądać z uwagą wszystkim sprawom i wydarzeniom związanym z kierowaną przeze mnie Uczelnią. Dochodzące do mnie niepokojące informacje na temat Katedry Mody, które zostały upublicznione przez nasze Absolwentki i Absolwentów oraz Studentki i Studentów, są przeze mnie i moich współpracowników uważnie analizowane. Sygnały wysyłane w kwestiach dyskryminacji, mobbingu oraz braku poczucia bezpieczeństwa na uczelniach artystycznych to jednak jak się okazuje problem szerszy, znacznie wykraczający poza granice naszej Uczelni, wymagający od nas działań odpowiedzialnych.

W związku z powyższym pragnę zapewnić zarówno Studentki i Studentów, jak również całą kadrę dydaktyczną i pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, że dołożę wszelkich starań, aby sytuacje wyjaśnić, podjąć odpowiednie kroki w celu ich naprawienia, jak również wypracowania mechanizmów i sposobów na zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Władze Akademii i jej pracownicy stoją w obliczu problemu, otwarci na rozmowy i zmiany.  Akademia Sztuk Pięknych to miejsce rozwoju, wolności twórczej, miejsce w którym godność człowieka, wzajemny szacunek i bezpieczeństwo stawiane są ponad wszystko.

Dziękuję za wskazanie problemu, liczę na wzajemną współpracę, pomoc, zrozumienie, dialog i chęć działania na rzecz lepszego jutra.

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. Błażej Ostoja Lniski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie