Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

FOR/MA/CJA: RAFAŁ KOCHAŃSKI, PIOTR SIWCZUK, JACEK STASZEWSKI: wystawa w GALERII XX1

Opublikowano 29 marca 2021

Od 25 marca przez witryny GALERIA XX1 jest dostępna wystawa FOR/MA/CJA, prezentująca prace profesorów: Rafała Kochańskiego, Piotra Siwczuka i Jacka Staszewskiego. Kuratorem wystawy jest prof. Jacek Staszewski. Wystawa potrwa do 23 kwietnia.

"Świat sztuki czerpie nieodmiennie z ludzkiej cielesności, fizyczności, materialności, czasem nie da się ukryć - mięsności. Jesteśmy z mięsa, ale podobno mamy też i dusze. Tych drugich nikt nie widział, ale uparcie powtarzamy, że bez wątpienia istnieją, a co więcej wiemy nawet, że ważą 21 gramów. Niby niewiele, ale to one jakoby odróżniają nas, od wszystkich innych żywych organizmów na tym i na każdym zapewne innym świecie.

(…) Trzech artystów, których inspiruje ludzka cielesność, fizyczność, materialność, ale i skomplikowana emocjonalność, każdy z nich wyciąga jednak kompletnie odmienne wnioski i realizuje kompletnie indywidualną ich wersję, zrównocześnie odmieniając przez wszystkie deklinacje i koniugacje figurę ludzką." – fragmenty tekstu kuratorskiego Bogusława Deptuły.

Dr hab. Rafał Kochański, prof. Uczelni

Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej uzyskał w 1999 roku. W roku 2009 obronił tytuł doktora habilitowanego. Od 2010 roku prowadzi Pracownię Rysunku na macierzystym Wydziale. Aktualnie pełni funkcję prodziekana. Od 2013 roku obejmuje  stanowisko profesora uczelni na ASP w Warszawie. Należy do międzynarodowej grupy artystycznej "Seven" (Bonn, Niemcy). Jest też członkiem Szwedzkiego Stowarzyszenia Artystów Grafików Grafiken Hus. Jest autorem wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą oraz uczestnikiem licznych wystaw zbiorowych oraz publikacji. Działalność artystyczna w zakresie rysunku, malarstwa oraz grafiki warsztatowej.

Dr hab. Piotr Siwczuk, prof. Uczelni

Urodzony w Zamościu w 1973 r. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1993-1998. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni grafiki warsztatowej prof. Ewy Walawskiej. Aneks z malarstwa w pracowni prof. Grzegorza Pabla. Od 1998 r. zatrudniony na macierzystym wydziale, na stanowisku asystenta. Doktorat w roku 2007 w ramach grafiki warsztatowej cykl Bogowie Słowian. Od 2008 prowadzi pracownię rysunku i malarstwa dla I roku. Habilitacja – 2014 r., cykl prac pt. "Odbicia nieobecności". Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej, malarstwa, rysunku, rzeźby.
Autor wystaw indywidualnych i uczestnik wystaw zbiorowych.

Prof. Jacek Staszewski

Malarz, rysownik, grafik, dydaktyk. Profesor w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Studia w latach 1987-1992 w ASP w Warszawie na Wydziale Grafiki. Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie na kadencje 2020-2024. Od roku 1994 dydaktyk na macierzystej uczelni gdzie prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Grafiki. Autor kilkudziesięciu wystaw i tekstów krytycznych. Laureat kilku konkursów plastycznych. Twórczość w zakresie grafiki, rysunku i malarstwa.


GALERIA XX1
Al. Jana Pawła II 36, 00-141 Warszawa
www.galeriaxx1.pl

25 MARCA – 23 KWIETNIA 2021 R.
Wystawa będzie dostępna do oglądania przez witryny Galerii