Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Przestrzeń czas i miejsce": wystawa studencka

Opublikowano 25 maja 2021

Do 28 maja 2021 w Domu Braci Jabłkowskich Marzyciele i Rzemieślnicy można oglądać wystawę prac studentów i studentek Pracowni Rysunku i Form Monumentalnych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pt. "Przestrzeń, czas i miejsce". Gościem wystawy jest Piotr Zambrzycki.
Finisaż: 27 maja 2021, godzina 19:00.

Przestrzeń i miejsce

Temat projektu zainspirowany jest książką Yi-Fu Tuana "Przestrzeń i miejsce". Autor przedstawia analizę zagadnień zawartych w tytule w kontekście antropologicznym, społecznym, historycznym, geograficznym i emocjonalnym. Yi-Fu Tuan próbuje odnaleźć sens w przestrzennym działaniu ludzi oraz stara się pokazać jak otoczenie wpływa na nas jako jednostki, grupy społeczne i całe społeczeństwa. 

Projekt jest rozbudowaną odpowiedzią na kwestie poruszane w książce, z uwzględnieniem osobistych doświadczeń i spostrzeżeń autorów wystawy. Indywidualne postrzeganie tematu  przekłada się na różnorodność prac, nie tylko jeśli chodzi o mnogość wyobrażeń, ale też wielość środków wyrazu. Dzieła odnoszą się m.in. do relacji międzyludzkich, wspomnień, przywiązania do rodzinnych stron oraz postrzegania ciała i przestrzeni przez pryzmat życiowych doświadczeń, poczucia bezpieczeństwa i wolności.

Prace powstały w ramach projektu studentów i studentek Pracowni Rysunku i Form Monumentalnych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Grzegorza Stachańczyka i as. Zuzanny Rozwadowskiej. Gościem wystawy jest starszy wykładowca Piotr Zambrzycki.

"Okres pandemii to czas próby. Obowiązek izolacji, dystansu społecznego jest niemałym sprawdzianem naszych dotychczasowych przyzwyczajeń i zachowań, opartych o świat otwartych granic i ogromu możliwości. W natłoku frustracji i kolejnych złych wiadomości, chcieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zastanowić - jak przestrzeń, szczególnie ta domowa, wpływa na nas, nasze samopoczucie i nasze relacje. Zatrzymujemy  się na moment i dostrzegamy to, co na co dzień umyka, wydaje się nieistotne" – zachęcają organizatorzy wystawy.

"Przestrzeń czas i miejsce"
Dom Towarowy Braci Jabłkowskich Marzyciele i Rzemieślnicy
ul. Bracka 25, Warszawa