Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Uroczyste otwarcie przebudowanego Pałacu Czapskich, 11.06.2021, fot. ASP w Warszawie

Uroczyste otwarcie przebudowanego Pałacu Czapskich

Opublikowano 14 czerwca 2021

11 czerwca 2021 odbyła się uroczysta inauguracja działalności Pałacu Czapskich – głównej siedziby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – po przebudowie.

Ze względu na rygorystyczne obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 na wydarzenie z okazji zakończenia przebudowy Pałacu Czapskich mogła zostać zaproszona jedynie wąska grupa gości – osoby bezpośrednio związane z realizacją projektu. Wzięli w nim udział przedstawiciele i przedstawicielki zaangażowanych w projekt instytucji, urzędów, służb budowlanych, inwestorskich, konserwatorskich, archeologicznych, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, generalnego projektanta przebudowy Pałacu oraz osoby reprezentujące generalnego wykonawcę robót budowlanych, członkowie zespołu projektowego ASP odpowiedzialni za realizację projektu, członkowie komisji rektorskiej z 2014 r. ds. zagospodarowania pomieszczeń Pałacu, dziekani, profesorowie, przedstawiciele organów oraz studentek i studentów ASP w Warszawie.

Gości powitał JM rektor prof. Błażej Ostoja Lniski, który słowa podziękowania skierował do pracowników Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na czele z Panią Moniką Smoleń-Bromską, dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich.

 

„Proszę przyjąć podziękowania dla Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich oraz całego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekazuję najwyższe wyrazy uznania i wdzięczności dla Pana premiera prof. Piotra Glińskiego. (…) To głównie dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi wszystkich pracowników Ministerstwa,  możemy dzisiaj cieszyć się tym  wspólnym dziełem. Bardzo serdecznie witam obecnych w trakcie dzisiejszej uroczystości opiekunów naszego projektu – byłych oraz obecnych  pracowników Departamentu Funduszy i Spraw  Europejskich, Departamentu Finansowego oraz naszego Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, którzy  od samego początku realizacji projektu służyli nam pomocą,  aktywnie wspierając w rozwiązywaniu wszelkich problemów” – mówił podczas inauguracji Rektor ASP w Warszawie prof. Błażej Ostoja Lniski.

 

Pani dyrektor Monika Smoleń-Bromska pogratulowała ASP w Warszawie zakończenia przebudowy Pałacu, zaznaczając, że był to jeden z najtrudniejszych projektów, z jakim przyszło się zmierzyć Ministerstwu. Dyrektor Smoleń podkreśliła wzorową współpracę pomiędzy instytucjami, dzięki której, pomimo pandemii i innych trudności, z sukcesem udało się  zakończyć ten ważny – zarówno dla ASP w Warszawie, jak i Ministerstwa – projekt, który poza dofinansowaniem z UE w wysokości 17 mln złotych, otrzymał z MKDNiS na ten cel dodatkowo 9  mln złotych.

JM Rektor prof. Błażej Ostoja Lniski wspomniał śp. prof. Wiktora Jędrzejca, który na potrzeby realizacji tego projektu przygotował założenia programu ideowego działalności kulturalnej  Pałacu Czapskich. JM prof. Alojzy Nowak – rektor Uniwersytetu Warszawskiego – we wzruszającym wystąpieniu docenił ogromną rolę prof. Jędrzejca w budowaniu relacji pomiędzy UW i  ASP w Warszawie. Dalszą część uroczystości poprowadzili rektorzy prof. Adam Myjak oraz prof. Jerzy Bogusławski, który zaprezentował zdjęcia wnętrza Pałacu przed remontem i w trakcie robót budowalnych.

„Profesor Wiktor Jędrzejec uważał, iż upowszechnianie twórczości i wspieranie młodych artystów to podstawowy – obok dydaktyki – obowiązek naszej Uczelni. Dlatego tak wiele miejsca w  ramach nowej działalności kulturalnej Pałacu Czapskich pragniemy poświęcić najmłodszym reprezentantom naszego środowiska artystycznego” – mówił  Rektor ASP w Warszawie prof. Błażej Ostoja Lniski, podczas uroczystości otwarcia Pałacu.

Goście uroczystości mieli okazję zwiedzić Pałac i przedpremierowo zapoznać się z wystawami 27. edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu w  Warszawie, którego oficjalne otwarcie odbyło się następnego dnia - 12 czerwca 2021, inaugurując tym samym działalność kulturalną Pałacu Czapskich.

Rewitalizacja Pałacu Czapskich

Zgodnie z decyzją ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego z 2017 roku projekt  ten otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowity koszt przeprowadzonych w ramach projektu „Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii  Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej” prac rewitalizacyjnych wyniósł ponad 26 430 000 złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – ponad 17 288 000 mln zł.

Cele rewitalizacji Pałacu Czapskich

Celem nadrzędnym rewitalizacji Pałacu i dziedzińca było przeobrażenie go w ogólnodostępne, nowoczesne centrum prestiżowych  – krajowych i międzynarodowych  –  wydarzeń kulturalnych i naukowych  (wystaw, warsztatów czy konferencji) związanych z działalnością ASP i poprawa dostępności instytucji tak, aby przestrzeń głównej siedziby Akademii stała się otwarta i przyjazna dla odwiedzających ją gości. Ponadto, w najbliższej przyszłości, szerokiemu gronu zwiedzających zostaną udostępnione cenne zbiory Muzeum ASP, hybrydowa biblioteka multimedialna dostępna dla studentek / studentów i wszystkich miłośniczek / miłośników sztuki. Jednym z zadań było także – dzięki sąsiedztwu z Uniwersytetem Warszawskim – stworzenie kampusu akademicko-artystycznego, otwartego dla mieszkańców Warszawy i całego regionu Mazowsza. Budynek wraz z dziedzińcem dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych i zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Nowy program kulturalno-edukacyjny

Aby połączyć koncepcję wystawienniczą ze współczesną koncepcją edukacji kulturalnej wdrożony został nowy, zintegrowany z ofertą uczelni, program kulturalno-edukacyjny, którego zadaniem nadrzędnym jest zwiększenie dostępności infrastruktury kultury oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze przy wsparciu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.


Uroczyste otwarcie przebudowanego Pałacu Czapskich, 11 czerwca 2021


Otwarcie 27. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie, 12 czerwca 2021 - inauguracja działalności kulturalnej Pałacu Czapskich

 

"Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej". POIS.08.01.00-00-1027/17 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wartość ogółem: 26 430 919,07 PLN

Dofinansowanie projektu z EU: 17 288 530,83  PLN