Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Wsparcie psychologiczne dla studentów / studentek, doktorantów / doktorantek oraz nauczycieli / nauczycielek akademickich

Opublikowano 12 lipca 2021

Od 12 lipca do 30 sierpnia 2021 studenci / studentki, doktoranci / doktorantki oraz nauczyciele akademiccy / nauczycielki  akademickie mają możliwość skorzystania z profesjonalnej, bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Osoby, które odczuwają potrzebę wsparcia mogą umówić się na konsultację telefoniczną lub online świadczoną przez Akademicką Poradnię Psychologiczną, działającą przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

W celu zapisania się na konsultację z psychologami/psychoterapeutami, prosimy o przesłanie maila do dr Lidii Zabłockiej-Żytki – kierownik Akademickiej Poradni Psychologicznej na adres: lzablocka@aps.edu.pl

Dla ułatwienia procesu rejestracji prosimy o podanie informacji dotyczącej Państwa przynależności do określonej grupy akademickiej: student / studentka, doktorant / doktorantka, nauczyciel akademicki / nauczycielka akademicka ASP w Warszawie.

Terminy konsultacji są ustalane indywidualnie z konsultantem po zapisie u Kierownik Poradni.

Informacje dodatkowe:

  • oferowana pomoc jest bezpłatna i ma charakter konsultacji, poradnictwa, interwencji, nie jest możliwa psychoterapia;
  • w ramach pomocy psychologicznej możliwe są maksymalnie 3 konsultacje dla jednej osoby;
  • konsultacje odbywają się w trybie online (MS TEAMS) lub telefoniczne, czas trwania 50 min, możliwe są w terminach od 12.07 do 30.08.2021 z uwzględnieniem okresów urlopowych;
  • przy zapisach liczy się kolejność zgłoszeń