Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2021/2022 START: 30 sierpnia 2021

Opublikowano 14 lipca 2021

30 sierpnia 2021 rusza zdalna rekrutacja do Szkoły Doktorskiej ASP w Warszawie na rok akademicki 2021/2022.
Szkoła Doktorska ASP w Warszawie została stworzona zgodnie z misją Uczelni, która kształci i wychowuje studentów i studentki oraz doktorantów i doktorantki w duchu humanizmu i tolerancji, zgodnie z zasadami wolności sztuki i nauki, przygotowując  ich do samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury, nauki i sztuki.

 

Interdyscyplinarny program kształcenia

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej przygotowuje doktorantów i doktorantki do pracy o charakterze badawczym, artystycznym i dydaktycznym. Umożliwia także poszerzenie wiedzy o problematykę spoza obszaru dyscypliny, w ramach której prowadzą swoje badania oraz rozwój w zakresie różnorodnych subdyscyplin artystycznych. Kształcenie to stanowi ważny element  rozwoju Uczelni w kontekście podnoszenia kompetencji pracowników akademickich.

Interdyscyplinarny program kształcenia zakłada osiągnięcie  wiedzy na zaawansowanym poziomie w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki,  odpowiadającej obszarowi prowadzonych badań oraz rozwój samodzielności i kreatywności  doktorantów i doktorantek, związanych z upublicznieniem ich twórczości artystycznej i werbalizowaniem stanowisk teoretycznych.

 

Dla kogo?

Do Szkoły Doktorskiej mogą zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu oraz indywidualnego planu badawczego, trwa maksymalnie 8 semestrów, a kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

 

 

Kontakt

Szkoła Doktorska ASP w Warszawie
szkoła doktorska@asp.waw.pl
22 320 02 71