Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Zaproszenie na "Rozmowy w Pałacu"

O sztuce z dr Pawłem Ignaczakiem i dr Olafem Kwapisem

Opublikowano 23 lipca 2021

Od czerwca w zrewitalizowanym Pałacu Czapskich – nowym miejscu na kulturalnej mapie stolicy odbywają się cykliczne spotkania z publicznością pt. “Rozmowy w Pałacu. Rezydencja sztuki”. Spotkania prowadzone są przez dr Pawła Ignaczaka i dr Olafa Kwapisa z wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP.
Wydarzenia dostępne są również online.

 

Akademia w Europie. Europa w Pałacu

Pierwsza odsłona wieczornych “Rozmów w Pałacu” pt. “Akademia w Europie. Europa w Pałacu. Otwarcie Pałacu Czapskich” odbyła się 24 czerwca.

Spotkanie było wprowadzeniem do najważniejszych zagadnień związanych z dziejami i funkcjonowaniem Pałacu Czapskich. Pierwsza część tryptyku rozpięta była pomiędzy obiektami przypominającymi wielowarstwowe powiązania Pałacu i Akademii Sztuk Pięknych z europejskim dziedzictwem i współczesnością – florencką serlianą i pomnikiem Colleoniego.

Zapraszamy na kolejne!

 

8 lipca 2021, g. 19.00 – 21.00
“Rzym Akademii”
prowadzenie: dr Paweł Ignaczak, dr Olaf Kwapis

Europejskie akademie sztuki narodziły się w Italii. Rzymska Akademia Św. Łukasza zapisała się na trwałe w historii kształcenia artystów. Jej dziedzictwo intelektualne i materialne przypominają o roli Rzymu w wykształcaniu się akademickiego modelu sztuki. Przyjrzymy się historycznym siedzibom tej akademii oraz związkom ich wybranych absolwentów z Polską.

 

22 lipca 2021, g. 19.00 – 21.00
“Paryż Akademii”
prowadzenie: dr Paweł Ignaczak, dr Olaf Kwapis

Dla XVIII- i XIX-wiecznych akademii sztuki najważniejszym wzorem była akademia w Paryżu, choć jej nazwy, siedziby i zasady ulegały przemianom. Wykład ma na celu przybliżenie fenomenu paryskiej akademii i jej roli w kształtowaniu się akademickiego modelu nauczania artystów.

Rozmowy w Pałacu. Rezydencja sztuki

Odrestaurowany Pałac Czapskich – główny budynek Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, to architektura i duch, symbolicznie łączące naszą akademicką wspólnotę.

Po gruntownej renowacji, otwarta dla publiczności “Rezydencja sztuki” to także miejsce refleksji na temat twórczego dziedzictwa naszej Alma Mater, nad kontekstami dziedzictwa materialnego oraz akademickiego nauczania sztuki w Polsce i na świecie.

Myśląc o Pałacu Czapskich jako miejscu – wizytówce ASP, miejscu – marce Wszechnicy Artystycznej, prezentujemy cykl wykładów w typie “przeszłość dla przyszłości”. Szerokiej publiczności proponujemy udział w cyklu spotkań off- i online – “Rozmów o Pałacu”, podczas których przedstawimy wybrane zagadnienia z dziejów ASP, historie artystów warszawskich oraz europejskich akademii. Są one zaproszeniem do wspólnej podróży przez stulecia, tematy, formy, dzieła ku twórczym syntezom sztuki i historii, w kontekście europejskich korzeni naszego dziedzictwa.

Na kolejne spotkania związane z historię Pałacu Czapskich, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jej relacji z akademiami Europy zapraszamy od września 2021.

 

dr Paweł Ignaczak

dr Paweł Ignaczak

Historyk sztuki, muzealnik, autor publikacji i wystaw. Zajmuje się sztuką europejską XVIII i XIX wieku (relacje polsko-francuskie, podróże artystyczne, kolekcjonerstwo, twórczość plastyczna arystokratów-amatorów).

Dr Olaf Kwapis

Dr Olaf Kwapis

Historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta La Fondazione Sbranti (Università di Pisa), adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, badacz średniowiecznej i nowożytnej sztuki włoskiej.

 


“Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”. POIS.08.01.00-00-1027/17 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wartość ogółem: 26 430 919,07 PLN

Dofinansowanie projektu z EU: 17 288 530,83  PLN

Belka zawiera bannery Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego