Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Ewa Krzak, grafika promująca wystawę z fotografią Fragmentu ceramicznej dekoracji ściennej z przedstawieniem św. Jana Chrzciciela z klasztoru Santo Domingo w Limie. fot: Magdalena Skarżyńska

Wystawa Pracowni Konserwacji i Restauracji Ceramiki

Opublikowano 23 lipca 2021

Od 19 lipca do 30 września w Muzeum Technik Ceramicznych w Kole trwa wstawa "W Koło ceramiki. Nowoczesne techniki w konserwacji zabytków ceramicznych". Wystawa prezentuje realizacje konserwatorsko-badawcze Anny Dudy-Maczugi, Magdaleny Skarżyńskiej oraz Anny Tomkowskiej – asystentek Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Prace pokazują szerokie spektrum technik badawczych stosowanych przy zabytkach ceramicznych w działaniach Pracowni Konserwacji i Restauracji Ceramiki. Kuratorem wystawy jest prof. dr hab. Jacek Martusewicz.

 

Wenus

Inspiracją dla powstania tej wystawy stał się projekt realizowany we współpracy z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, dotyczący odtworzenia ceramicznej figurki Wenus na podstawie zniszczonej formy znajdującej się w zbiorach muzeum. W tym obszarze Pracownia Konserwacji i Restauracji Ceramiki nawiązała współpracę w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 CHANGE – Cultural Heritage Analysis for New Generations.

 

Rekonstrukcje dekoracji ceramicznej z Limy i Pucka

Wystawa pokazuje obszar związany z badaniami nad technologiami i technikami zabytkowej ceramiki stosowanymi w działalności Pracowni Konserwacji i Restauracji Ceramiki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na wystawie prezentowany jest także bardzo szeroki obszar badań konserwatorskich realizowanych w klasztorze Santo Domingo w Limie (Peru) we współpracy z Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia en el Cusco. "W sposób szczególny zwracamy na wystawie uwagę na wykorzystanie technik konserwatorskich w wykonywaniu rekonstrukcji dekoracji ceramicznej, prezentując kopię fragmentu XVII-wiecznej dekoracji ceramicznej głównego wirydarza klasztoru" – zaznaczają organizatorzy. Wystawa pokazuje też szeroką paletę technik badawczych prezentowanych na przykładzie badań renesansowych kafli pochodzących z wykopalisk w Pucku, prowadzonych przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Nie tylko w Kole

W wystawie można wziąć również udział online na stronie internetowej Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.
Znajdują się tam filmy, zdjęcia, postery i inne materiały.­­­

 

"Mam nadzieję, że prezentacja technik i badań konserwatorskich stosowanych w konserwacji ceramiki w Muzeum, które technikom ceramicznym poświęca swoją szczególną uwagę,będzie inspirująca i odsłoni inną perspektywę patrzenia na ceramikę" – zachęca kurator wystawy prof. dr hab. Jacek Martusewicz.

"W Koło ceramiki. Nowoczesne techniki w konserwacji zabytków ceramicznych":
wystawa Pracowni Konserwacji i Restauracji Ceramiki + wystawa online
19 lipca - 30 września 2021
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole
ul. M. Kajki 44, Koło

Partner wystawy: Fundacja Digital Creators
Współorganizator: Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

 

 

 

Ewa Krzak, grafika promująca wystawę z fotografią Fragmentu ceramicznej dekoracji ściennej z przedstawieniem św. Jana Chrzciciela z klasztoru Santo Domingo w Limie. fot: Magdalena Skarżyńska