Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Konkurs Generali dla studentek i studentów ASP w Warszawie

Opublikowano 6 sierpnia 2021

Zakończył się pierwszy etap konkursu Generali i ASP w Warszawie “ROZWIŃ SKRZYDŁA Z LWEM” na stworzenie obrazu (lub kompozycji malarskiej) do nowej siedziby Grupy przy ul. Senatorskiej w Warszawie.
Rozstrzygnięcie konkursu zostało przesunięte o tydzień - wyniki zostaną podane 13 sierpnia 2021 r.
Dziękujemy wszystkim studentkom i studentom ASP w Warszawie, które / którzy przesłali swoje portfolio. Wszystkie zgłoszone prace reprezentują bardzo wysoki poziom. Spośród nich Jury wybrało dziesięć osób, które przechodzą do kolejnego etapu konkursu, są to:

Viktar Aberamok
Jan Dopierała
Justyna Grodecka
Anna Hynowska
Andrzej Kulig
Aleksandra Nowicka
Maria Pakier
Lubosław Pirjankow 
Maria Tołwińska
Julia Woronowicz

Składamy wyrazy uznania wszystkim osobom, które przygotowały prezentacje!
Artystkom i artystom, które / którzy zaklasyfikowali się do kolejnego etapu serdecznie gratulujemy! I przypominamy o drugim etapie!

 

Drugi etap: do 30 lipca2021 do godz. 12.00!

Na prezentacje zawierające koncepcje obrazu/szkice kolorystyczne  - możliwie blisko odzwierciedlające ideę/technikę finalnego dzieła - oraz opis tekstowy/autoprezentację czekamy do 30 lipca2021 do godz. 12.00. Przypominamy, że pliki, wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 3 do Regulaminu należy przesłać z maila akademickiego na adres: konkurs.generali@asp.waw.pl.

 

Główna nagroda: 25 000 zł (netto)
Maksymalnie dziesięć nagród drugiego stopnia: 2 000 zł (netto)

Zadaniem konkursowym jest stworzenie koncepcji malarskiej, a następnie wykonanie obrazu (lub kompozycji malarskiej), który zostanie umieszczony w budynku Grupy Generali. Zgodnie ze wizją budowaną Grupy Generali, która od lat angażuje się w budowanie wartości, obraz stworzony do nowej siedziby ma w swobodny sposób odwoływać się do ikonografii/tradycji Grupy by stać się swego rodzaju łącznikiem między historią i współczesnością.

 

Harmonogram:

  • do 30 lipca 2021 do godz. 12.00: przesyłanie prezentacji .pdf zawierających projekt obrazu/kompozycji malarskiej oraz plik autorefleksji/interpretacji tematu
  • do 6 sierpnia 2021: rozstrzygnięcie konkursu (publikacja wyników na stronie www.asp.waw.pl)
  • do 15 grudnia 2021: realizacja obrazu na podstawie przesłanej koncepcji/szkicu

 

Pomocne materiały odnoszące się do historii, ikonografii, tradycji i wartości Grupy Generali:

 

Grupa Generali antycypuje trendy rozwoju rynku

Początki Grupy Generali są związane z Triestem 1831 r, kiedy to Giuseppe Lazzaro Morpurgo zakłada Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Od momentu założenia Grupa przeszła szereg transformacji. Antycypując trendy rozwoju rynku, rozumiejąc zmieniające się potrzeby społeczne, Grupa szybko rozrastała się pozostawiając w tyle konkurencję i ogarniając zasięgiem swoich wpływów cała Europę, co ukształtowało dzisiejszą pozycję Grupy jako międzynarodowej korporacji wpływającej w znaczący sposób na życie wielu ludzi na całym świecie. Za 10 lat Grupa Generali będzie obchodziła dwustulecie istnienia.


autorka grafiki: dr Magdalena Boffito