Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Pałac Czapskich - dziedziniec ASP w Warszawie

Komunikat Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w sprawie organizacji zajęć

Opublikowano 6 września 2021

 

KOMUNIKAT nr 1/2021
Rektora
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie
z dnia 6 września 2021 r.

W związku z uchyleniem w dniu 15.08.2021 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz obowiązywaniem do 30 września 2021 r. rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 informuję, że nowy rok akademicki 2021/2022 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbywać się będzie w formie zajęć stacjonarnych w siedzibach Uczelni.

W przypadku zwiększenia liczby zachorowań na COVID19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni, poprzez powrót do kształcenia hybrydowego, o czym poinformuję Państwa odrębnymi wewnętrznymi aktami prawnymi.     

Prof. Błażej Ostoja Lniski
Rektor
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie