Sylabusy

Sylabus rosyjski A1 – A2 (plik PDF) Sylabus język angielski B2 (plik PDF) Sylabus język angielski B2+ (plik PDF) Sylabus język angielski C1 (plik PDF) Sylabus francuski (plik PDF) Sylabus język niemiecki (plik PDF) Sylabus język włoski (plik PDF)