Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Spotkanie Rektorów i Kanclerzy Uczelni Artystycznych 2021

Spotkanie Rektorów i Kanclerzy Uczelni Artystycznych 2021

Opublikowano 23 września 2021

22 września 2021 w Sali Senatu na warszawskiej ASP przy Krakowskim Przedmieściu odbyło się coroczne spotkanie Rektorów i Kanclerzy Uczelni Artystycznych z kierownictwem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz zaproszonymi gośćmi.

W programie wydarzenia znalazły się:

  • wystąpienie Pana Jarosława Wartaka, Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
  • wystąpienie prof. Andrzeja Banachowicza, Przewodniczącego Zespołu VIII Sztuki Rady Doskonałości Naukowej
  • wystąpienie prof. Sławomira Kaczorowskiego, Przewodniczącego Zespołu Sztuki Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • prezentacja Pana Mariusza Lorenca (Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego) pt. “Strategia rozwoju uczelni”

23 września w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się druga część wydarzenia – posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych z udziałem Kanclerzy.