Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Konkurs Galerii A19 dla pracowników i pracownic ASP w Warszawie

Konkurs Galerii A19 rozstrzygnięty!

Opublikowano 29 września 2021

Konkurs Galerii A19 i Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej na projekt o tematyce ekologicznej wygrała Elwira Sztetner. Zwycięska praca pt. "Pozdrowienia" zaprezentowana zostanie w Galerii A19 na stacji metra Marymont i w wirtualnej Galerii A19_2021 w roku akademickim 2021/2022. Gratulujemy!

29 września 2021 jury w składzie: prof. Jacek Martusewicz — prorektor ds. naukowych ASP w Warszawie, prof. Paweł Nowak — artysta wizualny, założyciel i prowadzący Salon Akademii, Magdalena Sołtys — krytyczka sztuki, kuratorka, wykładowczyni, dr hab. Piotr Welk — dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, dr Monika Weychert – kuratorka, krytyczka sztuki, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej uzasadniło wybór zwycięskiej pracy: z jednej strony trafnym odniesieniem się autorki do tematyki konkursu ("praca zwraca uwagę na środowisko naturalne w kontekście pandemii Covid-19"), z drugiej strony – wzięciem pod uwagę warunków ekspozycyjnych oraz "komunikatywnością pracy dla pozagaleryjnej publiczności".   

Dla przypomnienia: konkurs przeznaczony był dla osób zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, pracowników i pracownic Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz uczestników i uczestniczek Szkoły Doktorskiej warszawskiej ASP. Projekty powinny były nawiązywać do zagadnień, które w swojej twórczości poruszał założyciel Galerii i Instytutu – prof. Mirosław Duchowski (1949-2019).

 

Idea zrównoważonego rozwoju

 

Tematem konkursu były wątki ekologiczne związane z zagadnieniem środowiska pojętego jako oikos, czyli wspólny dom dzielony nie tylko przez ludzi, ale i byty inne-niż-ludzkie. Projekt powinien był skłaniać do krytycznej refleksji nad kulturowymi, społecznymi, politycznymi i środowiskowymi aspektami idei zrównoważonego rozwoju.

 

Eco-Art Mirosława Duchnowskiego

 

Wybór tematyki został podyktowany chęcią nawiązania do zagadnień, które w swojej twórczości poruszał założyciel Galerii i Instytutu – Mirosław Duchowski (1949-2019). Polski malarz, projektant przestrzeni publicznych, profesor zwyczajny w ASP w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS, który w latach 80. związał się z ruchem ekologicznym. Był działaczem i współorganizatorem m.in. tzw. "spotkań wigierskich", poświęconych ekologii w nauce i sztuce (1985–1987). W 1989 zorganizował pierwszą w Polsce międzynarodową wystawę i sympozjum Eco-Art w CSW Zamek Ujazdowski. Jako sygnatariusz Karty Wigierskiej, Duchowski przyszłości miast upatrywał w całkowitej rewolucyjnej zmianie myślenia o urbanistyce. Prezentacja fragmentu pracy Duchowskiego otworzyła cykl wystaw w 2021 roku. 

 

Galeria A19 Marymont

 

To przestrzeń, w której od 2007 roku swoje projekty mogą prezentować młodzi artyści / młode artystki. Galeria A19 powstała w fazie projektowania stacji metra Marymont i szybko stała się miejscem ekspozycji projektów cyklicznie wybieranych w konkursie. W projekcie wystroju wnętrza stacji zaplanowano specjalną przestrzeń do prezentacji sztuki najnowszej. Jest to ściana o wymiarach 35,87 m na 3,36 m funkcjonująca jako zmieniający się element wnętrza. Stacja metra znajduje się
na trasie tysięcy pasażerów / pasażerek dziennie, a więc osób, które potencjalnie odwiedzą Galerię A19.

Grafika: Instytut Badań Przestrzeni Publicznej