Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

ONLINE 2021: wystawa prac studentek i studentów ASP w Warszawie

Opublikowano 15 października 2021

Już po raz drugi zapraszamy na kolejną edycję wystawy ONLINE, która - jak sama nazwa sugeruje - stanowi internetową wystawę dwóch i pół tysiąca wybranych, powstałych w roku akademickim 2020/2021 prac autorstwa ponad ośmiuset studentek i studentów. Rzecz uwagi warta!

Nie bez powodu „Online” (powszechnie występujący w funkcji dopisku dookreślającego „sieciowy” charakter działań), który klarownie określa charakter tej ekspozycji, uczyniliśmy tytułem  projektu. ONLINE 2021 pokazuje przede wszystkim działania artystyczne studentek i studentów warszawskiej ASP. Wystawa przybliża też zagadnienia, jakimi studentki i studenci zajmują się podczas studiów, a które mają niebagatelny wpływ na indywidualny rozwój niepowtarzalnej wrażliwości artystycznej każdego z młodych twórców / każdej z młodych twórczyń.

„Wasze prace kursowe i dyplomowe są świadectwem jakości kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i pokazują jak pięknie możemy się różnić na niwie sztuki. Obszar ten nie zna granic i pozwala, każdemu z Was zaistnieć. Dzięki Wam dydaktycy otrzymują motywację do dalszego doskonalenia się i podążania za wyzwaniami współczesności” – mówi dr hab. Barbara Kowalewska, prof. Uczelni, prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia.

Wystawa prezentuje też systemową wizję programu dydaktycznego, realizowanego przez kadrę profesorską poszczególnych pracowni wszystkich Wydziałów Akademii: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Sztuki Mediów, Scenografii oraz Zarządzania Kulturą Wizualną. Rolę kuratorów ONLINE 2021 pełni grono dydaktyków i dziekanów Uczelni.

„Zdajemy sobie sprawę, że forma online nie oddaje tych samych wrażeń wizualnych jakie oferowała tradycyjna wystawa, czyli Akademia Otwarta. Ze względów technicznych nie jesteśmy w stanie zademonstrować prac wszystkich Studentek i Studentów naszej Uczelni. Mając tę świadomość, zdecydowaliśmy się zaprosić do pełnienia roli kuratora grono Dydaktyków i Dziekanów naszych dziewięciu Wydziałów. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu, na wystawie online eksponowane są wyselekcjonowane oraz najlepiej oddające specyfikę naszej Akademii prace” – mówi prof. Prot Jarnuszkiewicz, prorektor ds. współpracy zewnętrznej i promocji.