Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Liminal – stan przejściowy: wystawa

Opublikowano 19 października 2021

Od 22 października do 10 listopada w Galerii Arsenał w Białymstoku potrwa wystawa wybranych projektów, stworzonych przez artystki i artystów z Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pt. "Liminal – stan przejściowy". Prace powstały pod kierunkiem dr hab. Jakuba Wróblewskiego. W październiku oraz listopadzie w Galerii Arsenał i online, odbędzie się także szereg wydarzeń towarzyszących wystawie.


"Liminal – stan przejściowy"

To wystawa wybranych projektów stworzonych przez artystki i artystów z Pracowni 3D i Zdarzeń wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prace powstały pod kierunkiem dr hab. Jakuba Wróblewskiego, we współpracy z Andreiem Isakovem i Przemysławem Danowskim. Prezentacja obejmuje m.in.: "Lovestory" Jakuba Wróblewskiego, Andreia Isakova i Przemysława Danowskiego, "Master of Reality" Agaty Chodery, "Lunatic" Paliny Komarovej, "Let’s Pray" Agaty Konarskiej, "Underminig" Mateusza Kowalczyka, "NeoWarszawę" Dobrosławy Król oraz "VR Lab" Krystyny Jędrzejewskiej-Szmek. Ekspozycja stanowi próbę zbadania i omówienia zjawiska "zdarzenia wirtualnego", dostrzeżenia jego wymiaru kulturowego, kulturotwórczego i funkcji praktyk z nim związanych.

 

Uczestnicy / uczestniczki:

Agata Chodera, Przemysław Danowski, Andrei Isakov, Palina Komarova, Agata Konarska, Mateusz Kowalczyk, Dobrosława Król, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Jakub Wróblewski

"Przenoszenie wrażeniowości, dzielenie się wrażeniem, przekładanie narracji na działania technologiczne; uwrażliwienie na wzajemną obecność, praktyki opiekuńcze, kolektywny charakter działań – to według nas najważniejsze zagadnienia budujące scenariusz tej ekspozycji. Zadajemy pytania o różne aspekty praktyki twórców, poruszających się w obszarze nowych mediów / rzeczywistości transmedialnej – o to jak i w jakim celu przekazywana jest opowieść, za pośrednictwem jakich estetyk i technologii użytych w procesie twórczym".

"Jedną z najważniejszych kwestii zdaje się być wspólnotowy i wspólnototwórczy charakter pracy z wirtualną rzeczywistością / nowymi mediami, jak również jej potencjał tworzenia wspólnoty doświadczenia. Pracownię traktujemy jako pole doświadczeń, delegowania wiedzy, miejsce powoływania tymczasowego kolektywu, który zawiązuje się i rozwiązuje. Chodzi o uchwycenie śladu swoistej metody komunikacyjnej i tego, co jako trwały duch czy specyfika pracy wykształciło się w środowisku" – tłumaczą twórcy wystawy.

 

23 października 2021, g.11:00

oprowadzanie kuratorsko-autorskie po wystawie "Liminal – stan przejściowy"

 

26 października  09 listopada, g.16:00-17:00

Mateusz Kowalczyk "Undermining", performans VR na żywo.

Terminy:  26.10 (wtorek), 27.10 (środa), 29.10 (piątek), 02.11 (wtorek), 03.11 (środa), 09.11 (wtorek)
Miejsce:

 • Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2 (za pośrednictwem zestawu Oculus Quest 2 dostępnego na miejscu) w godz. 16:00-17:00
 • Zdalnie (za pośrednictwem swego komputera/headsetu) w godz. 16:00-17:00 lub 18:00-19:00

Obowiązuje limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział (w przestrzeni Galerii Arsenał) w cenie biletu wstępu na wystawę, zdalnie wstęp wolny.
Zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego od dnia 20.10 na stronie Galerii Arsenał w Białymstoku.

"Tytuł działania Undermining odnosi się do kontekstu kopalnianego, a jednocześnie do ludzkiej postawy – sabotażu i podważania, które ma podwójne znaczenie: umniejszania i podkopywania – np. ograniczania wartości w kontekście migracyjnym, społecznym i klimatycznym.

Przestrzenie zaprojektowane z myślą o wirtualnym współuczestnictwie są zbiorem polityki informacyjnej. To mash-up tego co otrzymujemy, odległy cień tego co do nas dociera. Jednak trudno nam się do niego odnieść, skoro wszystko, co do nas dociera, zostało już przetrawione przez formułę mediów społecznościowych czy propagandę publicznej telewizji.
 
Przestrzeń pokoju, mimo braku granicy wirtualnej, jest dla nas klaustrofobiczna poprzez określenie jej pola gry – platformy, po której poruszamy się podczas uczestnictwa. Na pozór odległe od siebie przestrzenie, są obszarem zadawania pytań, poszukiwania własnych odpowiedzi na silną potrzebę kontroli i władzy, której rezultatem może być, chociażby wspieranie spółki odpowiedzialnej za dalszą ekspansję jednej z największych kopalń węgla brunatnego w Europie kosztem mieszkańców okolicznych wsi.

Jednorazowo znajdziemy się w jednej z tych przestrzeni wspólnie, budując za każdym razem inną, zmienną i tymczasową grupę osób, korzystając z przygotowanych przeze mnie na wirtualnej platformie narzędzi. Będą to obiekty 3D, wideo, pliki audio, zdjęcia - interaktywne elementy, związane z przestrzeniami granicy i kopalni. Z moją pomocą, każdy z nich będzie można podnieść, oraz przemieścić przy użyciu kontrolera lub kursora myszki – ta umiejętność będzie niezbędna we wspólnym, performatywnym spacerze. Prowadzone przeze mnie osoby, będą mogły obserwować i poruszać się po obszarze, w którym się znajdują, a poprzez wybór swoich avatarów, będą miały wpływ na scenografie i przebieg działania" –  mówi Mateusz Kowalczyk, autor performanus VR na żywo "Undermining".

 

30 października 2021

Warsztaty w polskim języku migowym połączone z oprowadzaniem po wystawie "Liminal – stan przejściowy".

Prowadzenie: Daniel Kotowski 
Wstęp wolny.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez e-mail: j.bietkal@galeria-arsenal.pl
tel. i SMS: 694 277 616


5-6 listopada 2021

Seminarium-warsztaty teoretyczne towarzyszące wystawie "Liminal – stan przejściowy".

 

"W ramach wydarzeń towarzyszących zaplanowaliśmy seminarium-warsztaty, które będą próbą teoretycznego uchwycenia zjawiska w procesie, próbą krytycznego namysłu nad sztuką immersyjną i specyfiką działań w przestrzeni wirtualnej. Chcemy odejść od klasycznego modelu konferencji i wystąpień, by umożliwić dialog międzyśrodowiskowy – stworzyć sytuację, w której reprezentanci różnych dziedzin humanistyki i sztuki, po zapoznaniu się z pracami i praktyką Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II, będą mogli wymienić uwagi, opinie i spostrzeżenia. Zależy nam na żywej, twórczej, inspirującej dyskusji, z której notatki, zapiski, wnioski zostaną jako ślad procesu badawczego. Na tej podstawie zostanie opracowana publikacja pokonferencyjna – mówią organizatorzy.

 

7-27 listopada 2021

"Unreal Art.": warsztaty do wystawy "Liminal - stan przejściowy".

Crash Course Unreal Engine 4/5 dla początkujących artystek i artystów medialnych
Prowadzący: Andrei Isakov

Główne założenia:

 • Praca z gotowymi assetami z Unreal Marketplace
 • Praca z Megascan’ami od Quixela (Nanite)
 • Tworzenie różnych warunków oświetleniowych (Lumen)
 • Tworzenie sekwencji wideo (Sequencer)
 • Postprodukcja w UE5 i UE4.

Warsztaty będą się odbywać raz w tygodniu w ciągu dwóch godzin, na przestrzeni czterech spotkań. Każde spotkanie będzie rozpoczęciem i zakończeniem jednego z przedstawionych powyżej tematów.
Spotkania odbywają się w formie streamów na kanale Youtube.
Wstęp wolny.

Terminy spotkań:

 • 11 (niedziela) godz. 18:00-20:00
 • 11 (sobota) godz. 18:00-20:00
 • 11 (sobota) godz. 18:00-20:00
 • 11 (sobota) godz.18:00-20:00

Zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego od dnia 20.10 na stronie Galerii Arsenał w Białymstoku.


"Liminal – stan przejściowy"
Wystawa Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

Uczestnicy / uczestniczki: Agata Chodera, Przemysław Danowski, Andrei Isakov, Palina Komarova, Agata Konarska, Mateusz Kowalczyk, Dobrosława Król, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Jakub Wróblewski

Kuratorka: Zuzanna Sękowska
Koordynacja: Eliza Urwanowicz-Rojecka

22 października – 10 listopada 2021
Wystawa czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10:00–18:00
Ostatnie wejście na wystawę o godz. 17:30

Galeria Arsenał
ul. A. Mickiewicza 2, Białystok

Wydarzenie na Facebooku.

Patroni medialni: Magazyn Szum, Blok Magazine, Notes Na 6 Tygodni, Gazeta Wyborcza, Gazeta Wyborcza Białystok, Białystokonline.pl

Podczas wszystkich wydarzeń w Galerii Arsenał w Białymstoku przestrzegane są zalecenia lokalnej agencji zdrowia publicznego związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19.


 

 

Identyfikacja wizualna: Renata Motyka

Identyfikacja wizualna: Renata Motyka