Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wsparcie finansowe dla studentek i studentów (2021)

Opublikowano 23 października 2021

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat  wsparcia finansowego dla studentów i studentek. Pomoc można  uzyskać przez cały okres studiowania. 

 

Stypendium socjalne

 

Otrzymasz je, jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji  materialnej, a miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza progu dochodowego ustalonego w uczelni. Aktualnie próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 1051,70 zł netto. W 2019 r. w polskich  uczelniach stypendium socjalne wynosiło średnio 750 zł  miesięczne.

 

Zapomoga

 

Jeśli znalazłaś/ znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej (np. z powodu  choroby, klęski żywiołowej lub innych zdarzeń) możesz  wnioskować do uczelni
o przyznanie jednorazowej zapomogi. Otrzymasz ją nie więcej niż 2 razy w trakcie roku akademickiego.

 

Stypendium rektora

 

Jeśli uzyskujesz wyróżniające wyniki w nauce, masz  osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, możesz otrzymać stypendium rektora.

Obligatoryjnie otrzymasz stypendium rektora, jeśli jesteś  studentką/ studentem pierwszego roku studiów przyjętym w roku  złożenia egzaminu maturalnego oraz jesteś: 

 • laureatką/laureatem olimpiady międzynarodowej
 • laureatką/laureatem lub finalistką/finalistą olimpiady stopnia centralnego
 • medalistką/madalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w określonej dyscyplinie sportowej

 

Stypendium dla osóbniepełnosprawnych

 

Stypendium to zostanie ci przyznane obligatoryjnie, jeżeli  posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie  równoważne, np. lekarza orzecznika ZUS. 

 

Na jaki okres otrzymasz stypendia?

 

 • Stypendia możesz otrzymać na semestr lub na rok  akademicki. Wypłacane są co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy.
 • Wniosek o stypendium lub zapomogę powinnaś/powinieneś złożyć w   uczelni, w której podejmiesz kształcenie.
 • Pamiętaj, że w uczelniach, które posiadają akademiki oraz stołówki studenckie, możesz ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim oraz korzystanie z wyżywienia w stołówce studenckiej.
 • Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów i zapomóg,  ich wysokość oraz zasady ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim lub korzystania z wyżywienia w stołówce studenckiej są określone indywidualnie w każdej uczelni w regulaminie świadczeń dla studentów. Jest on dostępny na stronach internetowych uczelni.
 • Szczegółowe informacje o systemie świadczeń dla studentów znajdziesz także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 • Wymienione świadczenia stypendialne są bezzwrotnym  wsparciem. Środki na wypłatę stypendiów i zapomóg uczelnie otrzymują co miesiąc z budżetu państwa na podstawie planu określonego na początku każdego roku  kalendarzowego. 

 

Kredyt studencki

 

 • Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy w sfinansowaniu kosztów nauki lub bieżących potrzeb podczas studiowania, możesz skorzystać z preferencyjnego kredytu studenckiego.
 • Sama/Sam decydujesz o wysokości otrzymywanych z banku  środków. Możesz wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł  miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu możesz także  dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, aby  dostosować je do aktualnych potrzeb i wydatków.
 • O kredyt studencki możesz się ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni.
 • Procedura składania wniosku jest jednorazowa, zaś kredyt  będziesz otrzymywać przez cały okres studiów.
 • O kredyt studencki możesz się ubiegać niezależnie od innych  otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 3 000 zł netto.
 • Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu nie musisz martwić  się, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie  zabezpieczenie spłaty.
 • Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero 2 lata od ukończenia studiów!

Takie rozwiązanie umożliwia znalezienie pracy i ustabilizowanie sytuacji finansowej. Do czasu rozpoczęcia  spłaty to budżet państwa finansuje całkowite koszty kredytu,  a przez cały okres spłaty dopłaca do oprocentowania!

 • Spłata kredytu odbywa się na preferencyjnych warunkach, a czas spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania  kredytu. 

Oznacza to, że miesięcznie spłacasz połowę tego, co otrzymywałeś w tym samym okresie na studiach. Jeśli  miesięcznie pobierałeś kwotę 800 zł, to dwa lata po zakończeniu studiów będziesz spłacał ok. 400 zł miesięcznie.

 • Jeżeli ukończysz studia w gronie 10% najlepszych  studentów, otrzymasz obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!
 • Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała ci spłatę kredytu, wówczas minister może umorzyć kredyt  częściowo, a w szczególnych przypadkach nawet w całości.
 • Aktualnie wniosek o udzielenie kredytu możesz złożyć w następujących bankach:
  PKO Bank Polski S.A.,
  Bank PEKAO S.A.,
  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich  znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.