Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Spotkanie rektora Błażeja Ostoja Lniskiego z komisarz UE Mariją Gabriel i wicepremierem Piotrem Glińskim

Opublikowano 26 października 2021

25 października 2021 w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, prof. Błażej Ostoja Lniski – rektor ASP, spotkał się z przebywającą z oficjalną wizytą w Warszawie Mariją Gabriel – komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży oraz prof. Piotrem Glińskim – wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Podczas spotkania zostały przedstawione najnowsze osiągniecia w zakresie konserwacji dzieł sztuki, a także realizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie innowacyjny projekt – Pogotowie Konserwatorskie, który został sfinansowany z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu było uruchomienie unikalnego na skalę światową, mobilnego laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych, wyposażonego w sprzęt i aparaturę badawczą opartą na najnowszych technologiach.

Wizyta była również wspaniałą okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego i naukowego pracowników oraz studentów wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, a także dokonań Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Wcześniej podczas wizyty Pani komisarz w siedzibie MKDNiS, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu – prof. Piotr Gliński omówił kluczowe działania ministerstwa, realizowane w ramach dostępnych środków europejskich oraz krajowych. Komisarz wyraziła uznanie dla działań MKDNiS, podkreślając wagę synergii pomiędzy różnymi źródłami finansowania kultury.