Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Oświadczenie Rady Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w sprawie Katedry Mody Wydziału Wzornictwa

Opublikowano 8 listopada 2021

Szanowna kadro,
Szanowne studentki i studenci,

w ubiegłym semestrze we współpracy z Komisją Równość staraliśmy się rozwiązać sytuację, dotyczącą poszczególnych wydarzeń z Katedry mody, która miała miejsce w obrębie social mediów. Za pośrednictwem komunikatów wystosowanych przez Komisję Równość, kontaktowaliśmy się w celach związanych bezpośrednio z rozwiązaniem omawianych w naszej obecności kwestii. Od marca braliśmy czynny udział w wielu spotkaniach, na których omawiane były drogi dalszego procedowania sprawy, która okazała się pociągać za sobą przykre konsekwencje.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie przeprosić wszystkie osoby pracujące w Katedrze Mody za naruszenie ich dóbr osobistych, które podyktowane było impulsywną reakcją na przekazane nam, nacechowane emocjonalnie informacje. Taka reakcja, mimo tego, iż wydawała się wówczas słuszna była absolutnie niepotrzebna i szczerze żałujemy szkód, które wyrządziła.

W naszym poprzednim oświadczeniu pojawiły się terminy, które po zaufaniu osobom opisującym swoje przeżycia wydawały się słuszne i uzasadnione. Czas pokazał, że sformułowania, których użyliśmy były nacechowane pejoratywnie i okazały się być dla wielu osób krzywdzące. Bardzo za nie przepraszamy.

Pomimo podejmowania w naszej ocenie odpowiednich działań i środków, nie sprostaliśmy zadaniu wsparcia osób, zgłaszających swoje negatywne doświadczenia. W tym miejscu zawiódł brak dialogu na szczeblu samorząd-studenci-absolwenci, których bezpośrednio dotyczyła omawiana sytuacja. Każdy, a zwłaszcza Samorząd Studencki, działał z zamiarem uzyskania należytych efektów, nie koncentrując się na jakości komunikacji wewnętrznej.

Frekwencja zgłoszeń do Komisji ds. Etyki była niemal zerowa, stąd nie zostały podjęte dalsze kroki, aby zgłosić istnienie jakiegokolwiek problemu. Doprowadziło to do oficjalnego zamknięcia sprawy na szczeblach Władz Uczelni i Wydziału.

Jeśli w przyszłości zdarzy się sytuacja, w której jakakolwiek osoba z grona studenckiego będzie potrzebowała naszej pomocy merytorycznej, podtrzymujemy gotowość do przekazywania wszelkiej wiedzy w danym zagadnieniu. Chociaż uwydatnione zostały nasze słabości, sytuacja ta nauczyła nas jak radzić sobie z podobnymi zdarzeniami, wyposażając w odpowiednie do tego celu narzędzia. Żyjąc w nadziei, iż konfrontowanie podobnych okoliczności nie będzie konieczne, zamierzamy dalej edukować się w tematach, które w różnych stopniach dotykają środowisko studenckie i brać udział w działaniach przyczyniających się do powstawania wszelkich procedur, zapobiegających podobnym incydentom. Pamiętajmy również o tym, że jako Samorząd Studencki chcemy być dla Was wsparciem i pomocą w każdej sytuacji, ale nasz zakres możliwości kończy się w pewnym punkcie, pozostawiając moc sprawczą po Waszej stronie.

Z poważaniem

Daria Mędrzycka
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego ASP w Warszawie

Rada Samorządu Studenckiego ASP w Warszawie