Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
seminarium online pt. "Odpowiedzialność i odpowiadanie. O sztuce udostępniania badań artystycznych i kształtowaniu przyszłości"

10 lat WZKW: Seminarium

Opublikowano 10 listopada 2021

16 listopada 2021 o g. 9:45 odbędzie się seminarium online pt. "Odpowiedzialność i odpowiadanie. O sztuce udostępniania badań artystycznych i kształtowaniu przyszłości". Wydarzenie organizuje Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP, z okazji dziesięciolecia lecia swojej działalności. Seminarium powstało we współpracy dr Karoliną Majewską-Güde.

Prowadzona w ostatnich latach dyskusja dotycząca badań artystycznych, skupiała się przede wszystkim na metodologiach, instytucjonalizacji i formatywnym potencjale tych "dewiacyjnych praktyk". Równocześnie nastąpił jednak szereg zmian w filozofii nauki i ekonomii, które uznano za istotne czynniki wpływające na obecny stan akademickich badań artystycznych.

 

O sztuce kształtowania przyszłości

 

Niektóre fragmenty toczącej się debaty skłaniają do zastanowienia się nad przyszłością. W jaki sposób chcemy używać coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi badawczych w celu nauczania i od-uczania? Czy wiedzę o badaniach artystycznych należy przekazywać z ugruntowanych pozycji akademickiego centrum, czy raczej z obrzeży uniwersyteckich korytarzy i piwnic?

Celem sympozjum jest krytyczne przyjrzenie się obszarowi, leżącemu na styku badań artystycznych i praktyk edukacyjnych w Polsce oraz postawienie pytań o istotność i odpowiedzialność w kontekście badań artystycznych, rozumianych jako metoda pracy, strategia edukacyjna i sposób wytwarzania sztuki. W ten sposób powstanie platforma, dzięki której środowisko artystyczne i akademickie uzyska możliwość wymiany doświadczeń edukacyjnych związanych z badaniami artystycznymi.


Seminarium online pt. "Odpowiedzialność i odpowiadanie.
O sztuce udostępniania badań artystycznych i kształtowaniu przyszłości"

Kiedy: 16 listopada 2021, g. 9:45
Gdzie: https://us02web.zoom.us/j/87358577250


"Responsibility and Response-ability: On the Art of Sharing Research and Reshaping the Future"

When: 16 November 2021, 9.45 AM

Where: Zoom

Organizer: Department of Visual Culture & Artistic Research, Academy of Fine Arts, Warsaw
in collaboration with  Dr Karolina Majewska-Güde

In recent years, the debate about artistic research has centred on the methodologies, institutionalization and formative potential of these potentially “deviant practices".
On the other hand, several changes in the philosophy of science and economics have been examined as factors shaping the current state of artistic research within the art academy.

A look at fragments from this debate brings our concerns into the future. How do we want to learn and unlearn with our refined tools? Should artistic research be taught from the centre of the art academy, or from its edges, corridors and cellars?

The symposium aims to critically examine the interface between artistic research and educational practices in Poland and ask questions about relevance and responsibility in connection with artistic research, understood as a working method, an educational strategy, and a mode of production of art. It also provides a platform for the exchange of educational experiences with and about artistic research within academia and art institutions.

  • [Seminar program]: [ENG]

 


autor grafiki: Łukasz Izert