Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
"Duch metra": monografia

"Duch metra": monografia

Opublikowano 10 listopada 2021

Monografia "Duch metra" pod redakcją Moniki Weychert i Arkadiusza Karapudy to nowo wydane (w wersji elektronicznej) kompendium, podsumowanie działalności prof. Mirosława Duchowskiego i prowadzonych przez niego: Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej na wydziale Malarstwa ASP w Warszawie oraz Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w kontekście przestrzeni warszawskiego metra. Projekt: Piotr Welk.

W książce zaprojektowanej przez Piotra Welka znalazły się: ostatni wywiad, jakiego udzielił prof. Mirosław Duchowski, cztery rozmowy z artystkami i artystami, którzy wystawili swoje prace
w Galerii A19: Agatą Borową, Michałem Frydrychem, Karolem Radziszewskim i Kamilą Szejnoch, katalog wszystkich prac pokazanych na antresoli Metra Marymont, sporządzony przez Sebastiana Winklera (autora okładki książki) oraz teksty: Arkadiusza Karapudy, Doroty Monkiewicz i Moniki Weychert poświęcone kolejno: wydrukom miejskim, sztuce w przestrzeni publicznej i tzw. Warszawskiej "Patelni".

 

"Mamy nadzieję, że książka ta pomoże ugruntować wiedzę z zakresu sztuki w polskiej przestrzeni publicznej i będzie jej intersującym uzupełnieniem, a ponadto przyczyni się do krytycznego ujęcia problematyki miejskiej w kontekście działań artystycznych" – mówi jeden z redaktorów książki, Arkadiusz Karapuda.

 

Procesy społeczne w odbiorze dzieł sztuki

 

Książka jest wynikiem badania strategii artystycznych oraz relacji i procesów społecznych w odbiorze dzieł sztuki, umieszczonych w przestrzeniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań i realizacji przeznaczonych dla stacji warszawskiego metra (stacje Centrum i Pole Mokotowskie) oraz Galerii A19 (antresola stacji Marymont) i tzw. "Patelni" (stacja Centrum).

 

Duch metra

 

Przez ponad dwie dekady działania artystyczne przeznaczone dla tych miejsc były inicjowane przez prof. Mirosława Duchowskiego – projektanta stacji warszawskiego metra, założyciela i dyrektora Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, wykładowcę prowadzącego Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej i wreszcie pomysłodawcę i opiekuna – dobrego ducha Galerii A19. 

"Duch metra" pod redakcją Moniki Weychert i Arkadiusza Karapudy powstało i zostało wydane jako rezultat zadania badawczego p.n. "Badanie sztuki w przestrzeni publicznej na przykładzie realizacji wokół Metra Warszawskiego" (WM/6/PB), realizowanego na Wydziale Malarstwa, we współpracy  z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej. Gromadzenie i analiza materiałów, które znalazły się w publikacji, zostały zainicjowane w roku 2018 przez zespół badawczy kierowany przez prof. Mirosława Duchowskiego.