Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Logo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń wystawienniczo-dydaktycznych w oficynach Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5”

Opublikowano 16 listopada 2021

We wrześniu 2021 roku, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie podpisała umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa, na zadanie pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń wystawienniczo-dydaktycznych w oficynach Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5”.

Środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzące z budżetu państwa w kwocie – 1 440 936 zł.

Z uwagi na uwarunkowania formalne oraz ograniczone środki finansowe w ramach realizacji projektu p.n. „Przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”, zostały wykonane roboty budowlane służące prowadzeniu działalności kulturalnej i edukacji artystycznej w budynku głównym Pałacu Czapskich. Jednak aby Pałac Czapskich wraz z całym kompleksem przy Krakowskim Przedmieściu mógł w sposób należyty pełnić wszystkie zakładane funkcje niezbędne jest wykonanie dodatkowego zakresu prac modernizacyjnych w samych oficynach pałacu w zakresie przebudowy pomieszczeń wystawienniczo-dydaktycznych.

Zgodnie z założeniami wprowadzenie tych rozwiązań pozwoli na potraktowanie oficyn, jako przedłużenia przestrzeni ekspozycyjno-edukacyjnej Pałacu Czapskich z przeznaczeniem
na działalność studencką. Wprowadzenie na obszarze oficyn nowego programu kulturalnego przyczyni się do lepszej dostępności dla zwiedzających i zachęci ich do skorzystania, także
z oferty prezentowanej w głównym budynku pałacu.