Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Zwiększenie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich – Zakup wyposażenia opartego na nowoczesnej technologii audiowizualnej dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”

Opublikowano 16 listopada 2021

25.10.2021 roku, na podstawie Aneksu (do umowy z dnia 03.11.2020 r.) została zwiększona, o kwotę 530 855 zł, dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa, na zadanie pod nazwą „Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich – Zakup wyposażenia opartego na nowoczesnej technologii audiowizualnej dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”.

Poszerzenie oferty kulturotwórczej warszawskiej ASP wymaga kolejnych inwestycji, których zakres powstał na podstawie doświadczenia z ostatnich miesięcy, w szczególności związanych z potrzebą przeniesienia aktywności  dydaktycznej do sfery zdalnej w związku z panującą pandemią COVID-19.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie postanowiła skupić się na 4 (czterech) najważniejszych filarach rozwoju technologicznego, niezbędnego do stale poszerzającej się oferty wielofunkcyjnego centrum kultury:

  1. Instalacja systemu audio-wideo w Pałacu Czapskich (urządzenia do transmisji audio-video przez sieć Ethernet wraz z matrycą do dystrybucji sygnału) – przyczyni się znaczącego ulepszenia przekazu prac studenckich, których działania są wpisane w dydaktykę poszczególnych wydziałów. Dodatkowo pozwoli na uzupełnienie obecnego systemu audio-video w przestrzeniach Pałacu oraz umożliwi przesyłanie z dowolnej Sali obrazu i dźwięku do dalszej dystrybucji na poszczególne sale Pałacu. Instalacja będzie również przygotowana do współpracy z zestawem do realizacji video oraz streamingu.
  2. Zakup i instalacja zestawu do digitalizacji bieżących oraz studentów – będzie wykorzystywana w realizacji prac studenckich, w celu dokumentowania zmian zachodzących w trakcie procesów konserwacji zabytków oraz realizacji własnych projektów artystycznych. Coraz bardziej powszechne wysokie wymagania dotyczące dokumentacji obiektów plastycznych pod kątem wiarygodności kolorystycznej i faktur wskazują na konieczność praktycznego zapoznania studentów w procesie dydaktycznym z zastosowaniem sprzętu spełniającego
    te standardy.
  3. Zakup mobilnego zestawu do rejestracji wielokamerowej i streamingu – pozwoli na transmisję z każdego miejsca w Pałacu Czapskich i wydarzeń plenerowych na dziedzińcu na Krakowskim Przedmieściu. Planowana technika pozwala dydaktykom jak i studentom na swobodną transmisję przewodową jak i bezprzewodową, działań realizowanych w ramach procesu edukacji  z każdej sali Pałacu Czapskich oraz transmisję bezprzewodową z zewnątrz budynku. To pozwoli na dotarcie do znacznie szerszej grupy docelowej, z wysokiej jakości przekazem dostępnym za darmo dla każdego zainteresowanego.
  4. Zakup i instalacja serwerów do przetwarzania danych audio-video – pozwolą na przechowywanie i przetwarzanie materiałów zrealizowanych w z wydarzeń organizowanych przez Akademię.