Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA - DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Opublikowano 16 listopada 2021

Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanych ze środków europejskich - zakup wyposażenia opartego na nowoczesnej technologii audiowizualnej dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie                   

Dofinansowanie 530 855 zł

Całkowita wartość 530 855 zł

Poszerzenie oferty kulturotwórczej warszawskiej ASP - wielofunkcyjnego centrum kultury opartego na najważniejszych filarach rozwoju technologicznego  w postaci:

  1. Instalacji systemu audio-wideo w Pałacu Czapskich (urządzenia do transmisji audio-video przez sieć Ethernet wraz z matrycą do dystrybucji sygnału).
  2. Zakupu instalacji zestawu do digitalizacji bieżących prac studentów wykorzystywanego w realizacji prac studenckich, w celu dokumentowania zmian zachodzących w trakcie procesów konserwacji zabytków oraz realizacji własnych projektów artystycznych.
  3. Zakupu mobilnego zestawu do rejestracji wielokamerowej i streamingu pozwolającego na transmisję z każdego miejsca w Pałacu Czapskich i wydarzeń plenerowych na dziedzińcu na Krakowskim Przedmieściu.
  4. Zakupu i instalacji serwerów do przetwarzania danych audio-video pozwolającego na przechowywanie i przetwarzanie materiałów zrealizowanych w z wydarzeń organizowanych przez Akademię.