Zwiększenie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich – Zakup wyposażenia opartego na nowoczesnej technologii audiowizualnej dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”

25.10.2021 roku, na podstawie Aneksu (do umowy z dnia 03.11.2020 r.) została zwiększona, o kwotę 530 855 zł, dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa, na zadanie pod nazwą „Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich – Zakup wyposażenia opartego na nowoczesnej technologii audiowizualnej dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”. Poszerzenie oferty kulturotwórczej warszawskiej ASP … Czytaj dalej Zwiększenie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich – Zakup wyposażenia opartego na nowoczesnej technologii audiowizualnej dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”