DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA - DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanych ze środków europejskich - zakup wyposażenia opartego na nowoczesnej technologii audiowizualnej dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie                    Dofinansowanie 530 855 zł Całkowita wartość 530 855 zł Poszerzenie oferty kulturotwórczej warszawskiej ASP - wielofunkcyjnego centrum kultury opartego na najważniejszych filarach rozwoju technologicznego  w postaci: Instalacji systemu audio-wideo w Pałacu Czapskich (urządzenia do transmisji audio-video przez sieć Ethernet wraz … Czytaj dalej DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA - DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA