Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Książka dr Piotra Słodkowskiego (WZKW) nominowana do nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka

II nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka dla książki dr Piotra Słodkowskiego (WZKW)

Opublikowano 29 listopada 2021

Książka związanego z wydziałem Zarządzania Kultura Wizualną – dr Piotra Słodkowskiego pt. “Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki” (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2019) otrzymała II nagrodę im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za 2020 rok. Serdecznie gratulujemy!

Nominowani zostali ponadto:

  • Maria Antosik-Piela, “Tożsamość i ideologia. Literatura polsko-żydowska wobec syjonizmu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020;
  • Krzysztof Bielawski, “Zagłada cmentarzy żydowskich”, Biblioteka “Więzi”, Warszawa 2020;
  • Aleksandra Jakubczak, “Polacy, Żydzi i mit handlu kobietami”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020;
  • Magda Sara Szwabowicz, “Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019.

 


Piotr Słodkowski, “Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019.