Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
"Krew i Kwiaty": wystawa prof. Pawła Nowaka     

"Krew i Kwiaty": wystawa prof. Pawła Nowaka     

Opublikowano 6 grudnia 2021

Jeszcze tylko do 22 grudnia 2021 w Wizytującej Galerii przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie można oglądać wystawę, związanego z warszawską Akademią Sztuk Pięknych prof. Pawła Nowaka pt. "Krew i Kwiaty".

 

Kadry z życia i (śmierci) kwiatów oraz szumu krwi

 

"Kwiaty i krew to dwutorowa wystawa o życiu (a zatem, rzecz jasna, również o śmierci). Paweł Nowak splata na tej wystawie dwie serie prac. Jedna poświęcona jest przedstawieniom krwi. Na drugą składają się obrazy zbudowane z płatków kwiatów. Obydwie serie oparte są na faktach, albo, inaczej mówiąc, na życiu, które staje się podstawą i zarazem przedmiotem malarskich rozstrzygnięć. W wypadku krwi fakty, do których odnosi się artysta mają podwójną naturę: biologiczną i kulturową. I jest jeszcze porządek malarski, w którym obydwie te natury spotykają się i stapiają w obraz.

Do faktów biologicznych Paweł Nowak odwołuje się opierając ikonografie swoich obrazów na morfologii krwi. Osocze, krwinki, barwa związana z obecnością w płynie ustrojowym żelaza – oto parametry definiujące kompozycję i gamę obrazów; strumienie krwi wypełniają całe ich kadry. Powierzchnię pokrywa wosk; enkaustyka, technika fundamentalna dla malarstwa starożytnego, później zapomniana i porzucona, jest wyborem artysty ze względu na swoją szczególną, wyjątkową jakość: nie ma innego medium, które byłoby tak w swojej ekspresji cielesne, jak właśnie to.

Fakty kulturowe są takie, że krew jest nie tylko płynem ustrojowym ciała, lecz również symbolicznej wyobraźni. Święta i przeklęta, jest uwikłana w dialektykę czystości i nieczystości, odrazy i fascynacji, obudowana tabu i mitami, a także metaforami życiodajności z jednej, a wyobrażeniami przemocy z drugiej strony. Last, but not least, związana jest również nierozerwalnie z malarstwem. To pierwsza i zarazem ostateczna, najważniejsza z farb; barwa i plama w malarstwie zaczynają się od krwi; reszta przychodzi później i jest jedynie dopełnieniem tego najważniejszego z podstawowych kolorów.

Prace z serii "Transfusion" zbliżają nas do konceptu czystego malarstwa, w którym nie ma już nic poza strumieniem płynnego życia wypełniającego obraz. Cykl "Kwiaty" oparty jest z kolei na geście postmalarskim. W ścisłym sensie prace te nie są obrazami malarskimi, lecz mozaikami. Paweł Nowak wypełnia podobrazia płatkami kwiatów; w roli werniksu występuje wosk. Artysta zawiązuje więc spółkę z naturą; to ona wykonuje pracę nad kształtem plamy (kwiatowego płatku) i jego barwą; malarz zajmuje się wyborem, akumulacją i kompozycją".

Fragment tekstu: Stach Szabłowski

 

Paweł Nowak

 

Artysta wizualny. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, instalacją i multimediami. Ukończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2008 roku pełnił funkcję prorektora ds. artystycznych i naukowych. Pomysłodawca "Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie", dorocznej wystawy prezentującej najlepsze dyplomy z wydziałów ASP w Warszawie. W 2009 roku założył Galerię Salon Akademii w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

 

 


Wystawa "Krew i Kwiaty", Paweł Nowak
Wizytująca Galeria
ul. Grzybowska 88, Warszawa
Galeria czynna: środa-piątek 14.00-19.00 i sobota: 11.00-14.00