Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Fot. Łukasz Misztal, Barbara Niestrawska, Karolina Bramowicz

Nagrody Scenograficzne im. Jerzego Moskala 2021 rozdane

Opublikowano 29 grudnia 2021

16 grudnia 2021 w Muzeum Śląskim w Katowicach przyznano Nagrody Scenograficzne m. Jerzego Moskala 2021. Laureatami są studentki / studenci i absolwentki / absolwenci Wydziału Scenografii ASP w Warszawie: Łukasz Misztal (nagroda główna), Anna Maria Macugowska (I wyróżnienie), Mateusz Karolczuk (II wyróżnienie oraz nagroda im. Andrzeja Pronaszki dla młodego, debiutującego scenografa). Na towarzyszącej konkursowi wystawie pt. „Wymiary scenografii 2021” w Centrum Scenografii Polskiej w Muzeum Śląskim w Katowicach, można zobaczyć 14 prac nominowanych do nagrody. Autorkami / autorami aż 9 z nich są osoby z Wydziału Scenografii warszawskiej ASP.

  • Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala 2021 otrzymał Łukasz Misztal

za Projekt scenografii, kostiumów i reżyserii światła do opery "Zagubiona autostrada" Olgi Neuwirth i Elfriede Jelinek, zrealizowany jako dyplom magisterski w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Scenografii, Katedra Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej, Pracownia Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej, promotor: prof. Paweł Dobrzycki.

  • I Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala otrzymała
    Anna Maria Macugowska

za Projekt scenografii i kostiumów do filmu fabularnego opartego na powieści "Księga rzeczy utraconych" zrealizowany jako dyplom magisterski w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Scenografii, Katedra Projektowania Scenografii Filmowej i Telewizyjnej, Pracownia Projektowania Kostiumu Filmowego, promotor: dr Jagna Janicka.

  • II Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala 2021 otrzymał
    Mateusz Karolczuk

za Projekt kostiumów i scenografii do opery "Semiramida", zrealizowany jako praca licencjacka
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Scenografii, Katedra Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej, Pracownia Projektowania Kostiumu, promotor: prof. Dorota Kołodyńska, asystent: mgr Aleksandra Reda.

  • Nagrodę im. Andrzeja Pronaszki dla młodego, debiutującego scenografa, przyznawaną przez władze Sekcji Scenografów Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenie otrzymał Mateusz Karolczuk.

 

Wymiary Scenografii

 

Do 6 stycznia w Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach trwa towarzysząca konkursowi wystawa "Wymiary Scenografii 2021", prezentująca 14 nominowanych do nagrody prac autorstwa: Karoliny Bramowicz, Alicji Desperak, Mateusza Karolczuka, Maksymiliana Maca, Anny Macugowskiej, Łukasza Misztala, Barbary Niestrawskiej, Agaty Stanuli i Anny Stępień. Kuratorką wystawy jest Agnieszka Kołodziej-Adamczuk.

 

Współczesna scenografia i sztuki wizualne

 

Celem konkursu i towarzyszącej mu ekspozycji jest realizacja wydarzenia promującego potencjał debiutujących artystek i artystów, wykorzystujących w swojej twórczości warsztat scenograficzny. Organizowany przez Muzeum Śląskie w Katowicach konkurs jest wydarzeniem otwartym wobec rozwoju współczesnej scenografii i sztuk wizualnych, skierowanym do osób rozpoczynających samodzielne działania.

W rywalizacji o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala biorą udział autorki i autorzy scenografii oraz osoby tworzące filmy, widowiska i kostiumy, wykorzystujące możliwości multimediów. Prace dyplomowe, a także debiutanckie scenografie zostały ocenione przez komisję konkursową w składzie: dr Mariusz Napierała, dr hab. Dorota Ogonowska, prof. Jacek Rykała, Jerzy Murawski wspólnie z dr Barbarą Zawadą (reprezentujący Sekcję Scenografów ZASP) oraz Agnieszka Kołodziej-Adamczuk (przedstawicielka Organizatora).

Przedstawiciele Sekcji Scenografów Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenia, przyznają także własną nagrodę dla młodego, debiutującego scenografa. Jury ZASP doceniło zarówno poziom warsztatu, jak i wyobraźnię artystek/artystów. Patronem nagrody jest Andrzej Pronaszko, który wraz z Leonem Schillerem w 1924 roku przedstawił rewolucyjny manifest reformy teatralnej – wśród wielu postulatów zapisano m.in. nierozerwalność formy i treści, nierozłączność i całkowitą współzależność działań reżysera, scenografa i aktora. Specyfika zawodu scenografa jest dalece odmienna od uprawianych pozostałych dziedzin twórczości teatralnej. Scenograf jest jednocześnie artystą wizjonerem, architektem, malarzem. Musi umieć przekładać utwór dramatyczny na język obrazu.

 


Wystawa "Wymiary scenografii"
18.12.2021 – 6.01.2022
Kuratorka: Agnieszka Kołodziej-Adamczuk
Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach
Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1 / budynek Centrum Scenografii Polskiej


Zdjęcie główne: Fragment pracy Łukasza Misztala "Zagubiona autostrada", Fot. Łukasz Misztal, Barbara Niestrawska, Karolina Bramowicz