Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Identyfikacja graficzna UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2022 autorstwa Izabeli Manturo / Anety Zdziech

UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2022

Opublikowano 9 stycznia 2022

W dniach 9  –  30 grudnia 2022 w Pałacu Czapskich przy Krakowskim Przedmieściu 5 prezentujemy kolejną edycję corocznego przeglądu młodej sztuki – UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2022. Po raz czternasty zapraszamy na wystawę prac dyplomowych z minionego roku akademickiego, autorstwa dwudziestu sześciu absolwentek i absolwentów ze wszystkich dziewięciu wydziałów ASP w Warszawie. Kuratorką i autorką koncepcji ekspozycji jest Magdalena Sołtys.

wystawa: 10 – 30 grudnia 2022
wt. – nd. 12.00 – 19.00
(24 – 26 grudnia nieczynne)

Nagrody rozdane!

9 grudnia 2022 o godzinie 18.00 odbyło się otwarcie wystawy UpComing. Wybrane Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022 z udziałem: rektora, prof. Błażeja Ostoja Lniskiego, prorektor ds. studenckich – dr hab. Barbary Kowalewskiej, prof. uczelni oraz kuratorki i autorki koncepcji ekspozycji – Magdaleny Sołtys oraz artystek i artystów uczestniczących w UpComing 2022 i przybyłych gości. Uczestnikom i uczestniczkom tegorocznej wystawy dyplomy wręczyli panie i panowie dziekani wszystkich wydziałów. Nagrody wręczyli: przedstawiciele Jury Samorządu Studenckiego – Mikołaj Krupa i Maciej Miecznikowski, reprezentujących Jury Muzeum ASP w Warszawie – prof. Michał Stefanowski i Katarzyna Jankowska – Cieślik oraz przedstawicielka Jury Nagród Głównych w kategoriach: SZTUKA, PROJEKTOWANIE, NAUKA – prof. Joanna Sosnowska. 

Laureatki / laureaci UpComing 2022

nagroda w kategorii Sztuka:
Linda Lach
Wydział Grafiki
dyplomy pt: "Program Trans-line" 
promotor: prof. Andrzej Węcławski
Pracownia Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej
oraz
"Program Trans-Line. wHEN THINES STRIKE BACK"
promotor: prof. Lech Majewski
Pracownia Projektowania Plakatu i Grafiki Wydawniczej

aneks pt: "Sorry for your loss"
promotor: prof. Paweł Nowak
I Pracownia Malarstwa w Katedrze Kształcenia III-V Roku

praca teoretyczna pt.: "Program Trans-Line"
dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. uczelni

Uzasadnienie:
"Za błyskotliwe łączenie perspektyw naukowej i artystycznej, odnoszących się do problemów tożsamości człowieka i związanych z nią niepokojów. Osadzenie tych problemów we współczesnej wizualności i otwarcie na potencjalne możliwości wykorzystania nauki w sztuce". 

Nagroda obejmuje udział w wystawie organizowanej przez galerię Salon Akademii oraz kwotę 7 000 zł.

 

nagroda w kategorii Projektowanie:
Marlena Norowska
Wydział Wzornictwa
dyplom pt. "Zydelek, ryczka, stołek"
promotor: prof. Jerzy Porębski
Pracownia Projektowania Kontekstualnego

praca teoretyczna: "Przedmiot jako towarzysz człowieka"
promotor: dr hab. Magdalena Kochanowska

Uzasadnienie:
"Kolekcja mebli jest spójna stylistycznie, zgodna z właściwościami pracy zastosowanych tworzyw i dobrze wykorzystujące ich cechy, tak drewna, jak i metalu. W efekcie finalnym zaproponowano przedmioty piękne, proste i praktyczne w użyciu, a takie powinny być współczesnym designem.  Jury doceniło towarzyszącą dyplomowi pracę teoretyczną pt. Przedmiot jako towarzysz człowieka, opracowaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Kochanowskiej".

Nagroda obejmuje udział w wystawie organizowanej przez galerię Salon Akademii oraz 7 000 zł.

 

nagroda w kategorii Nauka:
Jess Łukawska
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
dyplom pt. "Kryptosztuka. Rynek NFT wobec teorii sztuki Luca Boltanskiego"
promotor: dr Jakub Szreder

Uzasadnienie:
"Jury doceniło naukową wnikliwość autorki oraz udane przełożenie trudnych zjawisk z obszaru informatyki na język potocznego zrozumienia. Cenne wydaje się podjęcie tematu niezwykle aktualnego i kontrowersyjnego i opisanie zjawiska sytuującego się na granicy sztuki, ekonomii i cywilizacyjnych zmian".

Nagroda obejmuje udział w wystawie organizowanej przez galerię Salon Akademii oraz 7 000 zł.

 

nagroda Samorządu Studenckiego:
Filip Kamil Łazarczyk
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

dyplom pt. "Problemy konserwacji stylizowanej Kolumny z Baranem z dawnego ogrodu Bolesława i Marii Cybisów, ze zbiorów Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni"
promotor: dr hab. Wiesław Procyk, prof. uczelni
Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury

aneks pt. "Dyptyk"
promotor: dr hab. Grzegorz Stachańczyk, prof. uczelni
Pracownia Rysunku i Form Monumentalnych

praca teoretyczna: "Zagadnienia związane z polichromią na przykładzie rzeźby gotyckiej"
promotor: dr Marcin Zgliński

Uzasadnienie:
"W uznaniu ciężkiej pracy i bardzo trafnej techniki ekspozycyjnej wybraliśmy pracę Filipa. Dyplom uważamy za wyróżniający się na tle innych prac, ze względu na szczególne osadzenie w kontekście funkcjonowania w przestrzeni. Należy podkreślić interdyscyplinarność wykonania, w tym połączenie wartości artystycznych i naukowych".

Nagroda Samorządu Studenckiego wynosi  4 000 zł.

 

nagroda Muzeum ASP w Warszawie:
Jan Wilczak
Wydział Wzornictwa
dyplom pt. "Me, Myself, AI"
promotor: dr Tomasz Rygalik
Pracownia Projektowania Holistycznego

praca teoretyczna pt. "Me, Myself, Al"
promotor: dr Tomasz Rygalik

Uzasadnienie:
"Praca oparta jest na wnikliwym procesie badawczym wykorzystującym potencjał sztucznej inteligencji.  Odnosząc się do tradycji, zadaje istotne dziś pytania o rolę projektanta/tki i samego procesu twórczego w przyszłości. Szczególnie doceniliśmy podjęcie przez autora krytycznej refleksji nad twórczym przetwarzaniem idei. Kryterium decydującym o przyznaniu nagrody jest kontekst kolekcji Muzeum ASP, w której zbiorach  istotną rolę odgrywa między innymi ukazanie procesu dydaktycznego i twórczego".

Nagrodą Muzeum ASP w Warszawie jest propozycja odpłatnego przekazania dzieła plastycznego lub projektowego (stanowiącego dyplom bądź jego część), do zbiorów Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Laureat  nagrody za przekazanie dzieła otrzyma 5 000 zł.

Wyróżnienia Honorowe Muzeum ASP w Warszawie:

 • Kamil Jakubowski
  Wydział Sztuki Mediów
  dyplom pt. "Z mamą"
  promotor: prof. dr hab. Sławomir Ratajski
  Pracownia Koncepcji Artystycznych

  aneks pt. "O mamie"
  promotor: dr hab. Tomasz Myjak
  Kreacja Fotograficzna

  praca teoretyczna pt. "Analiza metod arteterapeutycznych w alkoholizmie"
  promotor: dr Ewa Bobrowska

 • Dobromiła Dobro
  Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
  dyplom pt. "Galeria Babel – analiza kontrowersji metodą ANT"
  promotor: dr Piotr Płucienniczak

 • Anna Frydrych
  Wydział Grafiki
  dyplom pt. "Chów przemysłowy to cierpienie – projekt kampanii społecznej na rzecz zwierząt hodowlanych"
  promotor: prof. Lech Majewski
  Pracownia Projektowania Plakatu i Grafiki Wydawniczej

  aneks: pt. "Porośla"
  promotor: prof. Jacek Staszewski
  I Pracownia Rysunku w Katedrze Kształcenia III-V roku

  praca teoretyczna pt. "O odkrywaniu siebie"
  promotor: mgr Magdalena Sołtys

Uzasadnienie:
"Jury wyróżniło prace, niepoddające się łatwym porównaniom. Wskazane dyplomy poruszają aktualne zagadnienia ważne zarówno dla współczesnego świata jak i dla Akademii i jej przyszłości. Doceniamy zaangażowanie w problemy społeczne jak również w rozwój dyscyplin artystycznych".

Osobom uczestniczącym w wystawie UpComing 2022 oraz laureatkom i laureatom serdecznie gratulujmy!

Zapraszamy do zapoznania się z cyfrową wersją katalogu tegorocznej edycji wystawy, w którym po raz pierwszy prezentujemy zdjęcia z ekspozycji. Katalog drukowany już wkrótce!

 

 

Podczas otwarcie wystawy wręczone zostały ponadto nagrody pozakonkursowe:

 • Nagroda pani poseł Ewy Tomaszewskiej dla Sylwii Nurzyńskiej, dyplomantki Wydziału Malarstwa.
 • Nagrody Zarządu Stowarzyszenia Architektów Wnętrz za najlepszą pracę dyplomową obronioną na wydziale Architektury Wnętrz: 
  I Nagroda dla Patrycji Chojnackiej za pracę pt. "Grunt to woda. Rola rzeki w mieście. Adaptacja nabrzeża Wisły w wybranym miejscu Warszawy"
  II Nagroda dla Magdaleny Drozd za pracę pt. "Zgoda na zmianę. Przebudowa trzech placów w centrum Warszawy przy ul. Zgody i Sienkiewicza"
  III Nagroda dla Dominiki Renusz za pracę "CUDAWIANKI - TRADYCJA W FORMIE. Projekt wystawy plenerowej opowiadającej o wzorach i ornamentach grup etnicznych  w Polsce.
 • Nagroda im. prof. Lecha Tomaszewskiego dla Moniki Marii Matusiak i Adrianny Lau za powołanie Fundacji "Wielozmysły" oraz Aleksandry Makuch, absolwentki Wydziału Malarstwa za pracę dyplomową "Gdzie leży Szczęście".

 

Galeria zdjęć z otwarcia wystawy UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2022

 

 

Co tym razem?!

 

"Osobista (permanentna) inwigilacja w oparach absurdu i nudy – i spotkanie z poetą przeklętym, Rafałem Wojaczkiem. Niekończący się opresyjny konkurs i pogoń za aprobatą wobec podmiotowości człowieka, czyli zawsze chciałam zostać tancerką – i zaproszenie do wyjścia. Polowanie na ciemność z Williamem Blakiem – i zjawisko freudowskiej niesamowitości. Porcelanowe jelenie jako świadkowie śmierci i pocztówki z Dachau.

 

A także tajemnica zabrana do grobu ubrana w japoński idiom. Kobieta i mężczyzna – życie i przeżycie a stereotypy płci; perspektywa feministyczna. Lęk przed kobiecością i przed Innym – czego się boisz i brzydzisz? Dyskurs o ciele i płci. Unieważnienie stereotypu mężczyzny. Lęk przed kobiecością i przed Innym – czego się boisz i brzydzisz? Problem przemocy seksualnej. Symboliczna i rzeczywista figura matki – Madonna z dzieciątkiem Jezus i rodzic z problemem alkoholowym. Autoportret i portret pamięciowy. Czyste zło przemysłowego chowu zwierząt! Zwierzenia jeżozwierza: a przecież każdy człowiek ma zwierzęcego sobowtóra – i odrestaurowany baran z kolumny z dawnego ogrodu Bolesława i Marii Cybisów. Śmietnik z roślin w dobie kompromitacji konsumpcjonizmu – i postmodernistyczny design w całej krasie.

 

Projektowanie mebli poprzez programowanie sztucznej inteligencji – i tworzenie programu, który mierzy prawdopodobieństwo zamiany osób na życia. Studium translucentności. Zmaterializowanie hipersomnii. Kryptosztuka uwikłana w rynek kryptowalut – świat sztuki jako planeta i emigracja (do sztuki). Centrum pokazowo-szkoleniowe nowych technologii cyfrowych i prywatne archiwum procesu badawczego – czyli jak połączyć B. Latoura, J.L. Borgesa i Galerię Babel, czyniąc to świetną przygodą. I jeszcze ilustracje do porzuconej książki. Różnorodność polskiego folkloru i jego wzorów – Bambrów, Górali, Hucułów, Kaszubów, Kociewiaków, Księżaków, Kurpi i Sitarzy. Zabytki etnograficzne powstałe w obrębie kultur pozaeuropejskich, które odzyskały blask – rytualne maski z papier-mâché. Do zasiedzenia: stołek mleczarza, pniak, ławeczka, zagadkowa ryczka... Nadto rekomendacja podróży na archipelag Haida Gwai" – podsumowuje kuratorka wystawy, Magdalena Sołtys.

Malarstwo sztalugowe, rysunek, ilustracja, klasyczna rzeźba, obiekty/instalacje, sztuka video, fotografia, tkanina, grafika warsztatowa i projektowa, animacja, mebel, architektura wnętrz, wystawiennictwo architektoniczne, scenografia, obiekt konserwatorski, rozprawa o sztuce... Klasyka i eksperyment. Multimedia i intermedia. Figuracja, pejzaż, abstrakcja. Kolor w natarciu i monochromatyczny. Styk sztuki i nauki. Swoboda i matematyczna precyzja. Kultura wizualna i audiowizualna. Śmiertelna powaga i ironia. Namysł i zabawa. To wszystko trzeba zobaczyć, przestudiować, rozwiązać rebusy! Kto i co zrobił, i dlaczego!

 

 

Osoby uczestniczące w wystawie UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2022

 

Wydział Malarstwa:
Bartosz Kowal / Julia Kowalska

Wydział Rzeźby:
Franciszek Promiński / Marta Pruszyńska

Wydział Grafiki:
Viktar Aberamok / Pelka Atys  / Anna Frydrych / Linda Lach / Krzysztof Stępniewski

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki:
Bartłomiej Dzięgiel / Pola Grycewicz / Filip Kamil Łazarczyk

Wydział Architektury Wnętrz:
Monika Bartczak / Juliana Lenssinck / Dominika Renusz / Zuzanna Spaltabaka

Wydział Wzornictwa:
Zofia Kołątaj / Marlena Norowska / Jan Wilczak

Wydział Sztuki Mediów:
Kamil Jakubowski / Lena Pierga / Aleksandra Wiktoria Sołtysiak

Wydział Scenografii:
Katarzyna Polak / Maciej Strzałkowski-Rajca

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
Dobromiła Dobro / Jess Łukawska

 

Spośród artystek / artystów, projektantek / projektantów, których dyplomy zaprezentujemy na wystawie wyłonieni zostaną laureaci i laureatki nagród w kategoriach: SZTUKA, PROJEKTOWANIE i NAUKA. Przewidziane są ponadto: Nagroda Samorządu Studenckiego oraz Nagroda Muzeum ASP w Warszawie.

 

Jury UpComing 2022

Nagrody w kategoriach: SZTUKA, PROJEKTOWANIE, NAUKA – Jury:

 

 • prof. Ewa Kuryłowicz, Kuryłowicz & Associates, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej 
 • prof. Joanna Sosnowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
 • Piotr Sarzyński, tygodnik "Polityka" 
 • Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana 
 • Karolina Plinta, magazyn "Szum" 
 • Zuzanna Sokalska, Galeria Monopol   

 

Nagroda Muzeum ASP w Warszawie – Jury:

 

 • Magdalena Komornicka, kuratorka w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki
 • Hanna Wróblewska, wiceprzewodnicząca ICOM, z-ca Dyrektora ds. naukowych i wystawienniczych w Muzeum Getta Warszawskiego
 • Michał Stefanowski, Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie
 • Wojciech Zubala, Wydział Malarstwa ASP w Warszawie
 • Katarzyna Jankowska-Cieślik, Muzeum ASP w Warszawie

 

Nagroda Samorządu Studenckiego – Jury:

 

 • Mikołaj Krupa
 • Monika Szlanta
 • Filip Kurzawa
 • Emilia Suszek
 • Maciej Miecznikowski
 • Katarzyna Markowska

 

"Dla jednych UpComing, to zaledwie początek, czyli to, co nadchodzi, dla innych zaś jest to wydarzenie mocno osadzone w historii. (…) Niewątpliwie, jeśli by brać pod uwagę ponad dwustuletnią tradycję Sztuk Pięknych w Warszawie związaną z postaciami Marcello Bacciarellego i Zygmunta Vogla, to należałoby uznać, że UpComing pozostaje dość nowym projektem, a na osi czasu jest zaledwie mgnieniem. Niemniej, ta immanentna dla projektu młodość nie oznacza braku dojrzałości. Wprost przeciwnie – UpComing reprezentuje punkt widzenia młodego pokolenia, będąc rodzajem lustra, w którym odbijają się fragmenty rzeczywistości i motywy istotne dla każdego człowieka" – mówi prof. Błażej Ostoja Lniski, Rektor ASP w Warszawie.

 

Co, gdzie, kiedy

 

UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2022

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | Pałac Czapskich | Krakowskie Przedmieście 5

wernisaż: 9 grudnia 2022 o g. 18.00
wystawa: 10 – 30 grudnia 2022
wt. – nd. 12.00 – 19.00
(24 – 26 grudnia nieczynne)

wstęp wolny

Kuratorka i autorka koncepcji ekspozycji: Magdalena Sołtys

socjolożka i antropolożka kultury, antropolożka współczesności, animatorka kultury; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Krytyczka sztuki, redaktorka i edytorka wydawnictw jej poświęconych. Kuratorka wystaw sztuki współczesnej i autorka ich ekspozycji. Zaangażowana na wielu polach w organizację Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Kieruje Międzywydziałową Samodzielną Katedrą Kształcenia Teoretycznego ASP w Warszawie. Doradczyni Rektora ds. polityki kulturalnej. 

 

Projekt katalogu i identyfikacja wizualna projektu: Izabela Manturo / Aneta Zdziech

Izabela Manturo

(ur. 1995 r.) Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zakwalifikowana do zestawienia najlepszych dyplomów w Polsce redakcji FONT nie czcionka oraz została laureatką Międzynarodowego Przeglądu Projektów Dyplomowych „Graduation Projects”. Na co dzień – na równi z grafiką – zajmuje się malarstwem oraz dwoma kotami. IG | @manturo.studio, @manturo.izabela

Aneta Zdziech

(ur. 1994) artystka, projektantka. Działa głównie w obszarze grafiki edytorskiej oraz fotografii.
W swoich pracach bazuje na słowie oraz jego korelacji z obrazem. Projekty opiera na researchu i kompleksowym storytellingu. Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zakwalifikowana do zestawienia najlepszych dyplomów w Polsce redakcji FONT nie czcionka oraz, wraz z kolektywem s4o, nagrodzona Polish Graphic Design Award. Zaangażowana społecznie. Pracowała m.in z firmą Arctic Paper, Wydawnictwem Dwie Siostry oraz Stowarzyszeniem Pracownia Wschodnia.  IG | @halkoanita

 

Architektura wystawy: Maciek Choiński

(ur. 1997 r.) Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Wydziału Architektury na České Vysoké Učení Technické w Pradze. Zwycięzca międzynarodowego konkursu New European Bauhaus Prizes w kategorii Rising Stars under 30 (Bruksela, 2022). Finalista Design 32 – najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Polsce (Katowice, 2022). Stypendia: Prezydenta m.st. Warszawy (2020-2021) i Rektora ASP (2018/19, 2019/20, 2020/2021). Autor projektów m.in. na I i II Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Efemerycznej w Uniejowie (2018, 2019). Zdobywca Nagrody im. prof. Lecha Tomaszewskiego (ASP w Warszawie, 2020). Zajmuje się architekturą wnętrz, wystawiennictwem i wzornictwem.
IG | @maciek_choinski, @mocco_studio

 

Projekt animacji: Aleksiej Cecocho

IG | @cecocho_art

Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | Pałac Czapskich

Patronat  honorowy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Patroni medialni:  

TVP KULTURA, Magazyn SZUM, Magazyn VOGUE, Radio Dla Ciebie, Radio Kampus, K MAG, Notes Na 6 Tygodni   

Organizacja wydarzenia i promocja: Biuro Promocji i Współpracy ASP w Warszawie.

 

Media o UpComing 2022

    
                                                                  

Grafika główna / plakat: Izabela Manturo / Aneta Zdziech