Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Uroczyste podpisanie umowy NFOŚiGW i ASP w Warszawie, Fot. ASP w Warszawie

Uroczyste podpisanie umowy w sprawie termomodernizacji budynku przy Myśliwieckiej 8

Opublikowano 20 stycznia 2022

W dniu 19 stycznia 2022 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: "Termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie". W imieniu stron umowę podpisali: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, p. Artur Michalski oraz JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. Błażej Ostoja Lniski.

Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez NFOŚiGW w formie dotacji w kwocie ponad 7 mln zł (95% kosztów kwalifikowanych) w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 "Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie", a pozostałe koszty (w tym koszty niekwalifikowalne, wkład własny oraz podatek VAT) pokryje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie odrębnego porozumienia. Całkowity koszt realizacji tego etapu inwestycji szacowany jest na ok. 11 mln zł.

 

Termomodernizacja zabytkowego kompleksu budynków

 

Przedmiotowa inwestycja polega na termomodernizacji zabytkowego kompleksu budynków Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8, w których mieszczą się siedziby wydziałów Architektury Wnętrz i Wzornictwa, czego efektem będzie zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej i ograniczenie emisji CO₂.

Zakres prac to m.in. wymiana okien i drzwi na energooszczędne, osuszenie, izolacja przeciwwodna i docieplenie w piwnicy ścian i podłóg, modernizacja instalacji c.w.u. i c.o., wymiana węzła cieplnego, wymiana źródeł światła na LED, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalacja systemu zarządzania energią BMS i liczników energii. Ponadto, dzięki realizacji inwestycji znacząco poprawi się bezpieczeństwo pracy oraz standard prowadzenia zajęć i - co najważniejsze - zatrzymana zostanie postępująca degradacja tego cennego dokumentu rozwoju stołecznego budownictwa z okresu dwudziestolecia międzywojennego, w szczególności w zachodniej części budynku usytuowanej na skarpie.

Termin podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych planowany jest na połowę 2022 r., a zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia - na 30.06.2023 r.

W kolejnym etapie, dofinansowanym prawdopodobnie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, planowany jest m.in. remont elewacji oraz odwodnienie dachów, izolacja ścian wewnętrznych oraz wymiana tynków na sufitach i ścianach piwnic, a także roboty instalacyjne i kanalizacyjne. Zwieńczeniem inwestycji w ostatnim etapie będzie montaż wind i dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Strategia rozwoju ASP w Warszawie w zakresie modernizacji obiektów

 

Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Myśliwieckiej 8 to największa inwestycja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie od momentu zakończenia przebudowy Pałacu Czapskich w 2021 r. Wpisuje się w ambitną strategię rozwoju Uczelni w zakresie modernizacji oraz rozbudowy obiektów ASP. W ciągu ostatniego roku w ramach jej realizacji możliwe było m.in.  zakończenie z sukcesem przebudowy Pałacu Czapskich i jego pełne wyposażenie, przebudowa ogrodu wewnętrznego pałacu oraz dziedzińca od strony Krakowskiego Przedmieścia, rozpoczęcie dostosowania obiektów ASP do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przystąpienie do wyczekiwanego od wielu lat montażu wind w budynkach wydziałów Malarstwa i Grafiki, czy też zainicjowanie prac projektowych w zakresie przebudowy budynku Wydziału Sztuki Mediów przy ul. Spokojnej 15. Wszystkie wymienione powyżej działania zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.